array(0) { } NULL V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017 – euractiv.sk

V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017

Komerčný obsah

Na dnešnom rokovaní zastupovala rezort školstva štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, ktorá sa zúčastnila na diskusii v rámci finálnej, spoločnej sekcie. Počas nej generálny riaditeľ generálneho direktoriátu ENER Európskej komisie Dominique Ristori stručne zhodnotil priebeh a výsledky konferencie.

„Vystúpenie pána generálneho riaditeľa Dominique Ristoriho na tému Energetická únia ako hnacia sila modernizácie hospodárstva EÚ poskytlo inšpiratívne myšlienky, ako zabezpečiť nielen pre krajiny EÚ bezpečnú, cenovo dostupnú a udržateľnú energiu,“uviedla štátna tajomníčka. Ako ďalej dodala, „Pri plnení cieľov energetickej únie musí nezameniteľnú úlohu zohrávať výskum a inovácie. Myšlienky a ciele, ktoré boli prezentované počas konferencie, sa môžu naplniť len prostredníctvom integrovaného výskumu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť krajín EÚ a dosiahnuť ciele stanovené v Parížskej dohode o zmene klímy so zameraním na výskum, vývoj a inovácie v oblasti nízko uhlíkových technológií a komplexnej  transformácie energetického systému EÚ.

Oľga Nachtmannová vo svojom príspevku taktiež pripomenula vládou SR schválený dokument „Znalosť k prosperite – Výskumná a inovačná stratégia pre inteligentnú špecializáciu SR“, ktorého jedna z jeho priorít v oblasti výskumu a vývoja je zameraná na  oblasti udržateľnej energetiky a energií. „Efektívne využívanie zdrojov energie, zníženie spotreby energie, znižovanie emisií, rýchle jadrové reaktory štvrtej generácie, Smart Grid technológie, bezpečnosť jadrových elektrární, technológie s nízkymi emisiami uhlíka a bezodpadové technológie, spracovanie odpadu na ekologicky prospešné energetické účely, to sú témy, ktorým sa  chceme venovať v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku,“ doplnila štátna tajomníčka. Slovensko má podľa nej skúsenosti s výstavbou, prevádzkou a vyraďovaním jadrových elektrární a tiež vybudovalo výskumné a vzdelávacie kapacity.