Správa o trvalej udržateľnosti podnikania Enel za rok 2014 spĺňa najvyššie normy transparentnosti a presnosti

Komerčný obsah

Správa o trvalej udržateľnosti podnikania Enel za rok 2014 splnila najvyššie aplikačné kritériá medzinárodnej nezávislej organizácie „Global Reporting Initiative“ (GRI) na úrovni “A+” už po deviaty rok za sebou. Ide o ďalšie potvrdenie záväzku spoločnosti k transparentnosti a presnosti Správy o trvalej udržateľnosti podnikania v súlade so smernicami GRI. Okrem toho Správa o trvalej udržateľnosti podnikania Enel za rok 2014 zahrňuje analýzu závažnosti, ktorá umožňuje vyhodnotiť, do akej miery sa strategické postavenie spoločnosti zhoduje s očakávaniami zainteresovaných strán v oblasti trvalej udržateľnosti.

Navyše Správa opäť dosiahla pokročilú úroveň „GC Advanced“ podľa iniciatívy OSN „Global Compact“ za komunikáciu o pokroku dosiahnutom v oblastiach ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Vďaka zavedeniu najlepšej praxe v rámci transparentnosti a zverejňovania v týchto oblastiach dosiahla Správa o trvalej udržateľnosti podnikania Enel najvyššiu úroveň hodnotenia iniciatívy „Global Compact“ už piaty rok za sebou.

Správa, ktorú dnes predkladáme, odráža úlohu udržateľnosti ako kľúčového piliera priemyselnej stratégie spoločnosti Enel,” povedal Francesco Starace, CEO a generálny riaditeľ spoločnosti Enel. “Globálny energetický hráč nemôže dosahovať trvalý úspech bez toho, aby sa nezameriaval na životné prostredie, sociálny rozvoj a ekonomickú udržateľnosť. Činnosti súvisiace s vypracovaním správy o udržateľnosti spoločnosti pomáhajú toto zameranie udržiavať.”

Už dvanásty rok Správa o udržateľnosti podnikania Enel zverejňuje hlavné úspechy týkajúce sa stratégie udržateľnosti celej skupiny. Jedným príkladom je tiež program „ENabling ELectricity“, prostredníctvom ktorého Enel prispieva k iniciatíve OSN nazvanej „Udržateľná energia pre všetkých“. Cieľom programu „ENabling ELectricity“ je, aby aj izolované a znevýhodnené komunity mali udržateľný prístup k elektrickej energii prostredníctvom rozvoja inovatívnych podnikateľských modelov. Program sa vďaka projektom v 10 krajinách sveta dostal  už k viac ako 2,5 miliónom ľudí.

Snaha spoločnosti Enel, aby jej správy o udržateľnosti spĺňali najvyššie normy, bola odmenená záujmom, ktorý preukázali spoločensky zodpovedné investičné fondy zvyšujúce svoju prítomnosť v akcionárskej štruktúre spoločnosti. K 31. decembru 2014 akcionárska štruktúra Enelu zahrňovala 134 spoločensky zodpovedných investorov (nárast z počtu 117 roku 2013), čo predstavuje približne 8,6% ostatných akcionárov.

Záväzok skupiny Enel k trvalej udržateľnosti je vyjadrený tiež v strednodobej a dlhodobej stratégii boja proti klimatickým zmenám. 47% z celkovej produkcie spoločnosti za rok 2014 je možné označiť za výrobu energie s nulovými emisiami.

Enel je členom iniciatívy OSN „Global Compact“, najväčšej svetovej iniciatívy zameranej na udržateľnosť podnikania, od roku 2004. V máji 2015 Francesco Starace, CEO spoločnosti Enel, bol ako prvý predstaviteľ talianskeho podnikateľského sektora menovaný za člena do predstavenstva iniciatívy „Global Compact“.

Správa o trvalej udržateľnosti podnikania Enel za rok 2014 je dostupná na webovej stránke: http://www.enel.com/en-GB/doc/report2014/enel_sustainability_report_2014.pdf