Spoločnosť Enel medzi prvými piatimi spoločnosťami v najnovšom zozname časopisu Fortune „CHANGE THE WORLD“

Komerčný obsah

Skupina, ktorá je jedinou výrobnou spoločnosťou a zároveň jedinou talianskou spoločnosťou zahrnutou do rebríčka sa umiestnila na piatom mieste spomedzi 50 spoločností vybratých časopisom a bola ocenená časopisom Fortune za “prekonávanie barikád, keď je reč o čistej energii“.

Časopis ocenil spoločnosť Enel za vedenie revolúcie súvisiacej s obnoviteľnými zdrojmi, pretože niečo takéto sa skôr očakáva od malých startapov, ako od gigantickej spoločnosti s tradíciou a zdôraznil skutočnosť, že v roku 2014 skupina vyrobila 38% svojej produkcie z obnoviteľných zdrojov, pričom toto číslo vzrastie na 48% počas nasledujúcich štyroch rokov. Fortune tiež naznačil záväzok výkonného riaditeľa spoločnosti Enel Francesca Staraceho urobiť zo Skupiny neutrálnu spoločnosť v súvislosti s oxidom uhličitým.

„Sme potešení, že časopis Fortune uznal kľúčovú úlohu energetického priemyslu ako hybnej sily pokroku a vedúcu úlohu Skupiny Enel v tomto procese. Elektrina je základom pre priemyselnú a poľnohospodársku produkciu, ako aj pre tvorbu pracovných miest, zlepšuje vzdelávanie a ochranu zdravia a otvára nové možnosti pre rast,” povedal CEO spoločnosti Starace vo svojej reakcii na túto správu. „Našou úlohou je zabezpečiť dodávky energie dostupnej pre všetkých, ktoré sú udržateľné v dlhodobom horizonte a zároveň sa potrebujeme uistiť, že je dodávaná v harmónii s potrebami komunít, ktorým slúži.”

Rebríček „Change the World“ časopisu Fortune bol vytvorený s cieľom zdôrazniť vieru, že kapitalizmus je možné oslavovať za jeho schopnosť robiť dobro. Za týmto účelom časopis Fortune a nezisková konzultačná spoločnosť skúmajúca sociálne dopady FSG získali na pomoc malú armádu expertov z oblasti obchodu, akademického prostredia a neziskového sektora na celom svete a opýtali sa ich na ich odporúčanie spoločností, ktoré robia dobro ako súčasť svojej neziskovej stratégie.

Časopis Fortune, spoločný tím FSG a  Iniciatíva zdieľané hodnoty následne preverili viac ako 200 nominovaných spoločností podľa štyroch kritérií: miera zahrnutých podnikateľských inovácií, merateľný dosah na dôležité sociálne výzvy, prínos činností so zdieľanou hodnotou na ziskovosť spoločnosti a konkurenčnú výhodu, ako aj dôležitosť snahy zdieľať hodnoty na celkové podnikanie. Novinári časopisu Fortune následne preskúmali každého z nominovaných a vytvorili zoznam 50 spoločností, z ktorých šéfredaktori časopisu vytvorili rebríček na základe vlastného reportingu a poskytnutých analýz.

Skupina Enel sa umiestnila na 69 mieste indexu časopisu Fortune Global 500 a je to druhý najväčší podnik na tomto zozname. Umiestňuje sa v tomto zozname už 21 rokov a svoje vysoké umiestnenie dosahuje vďaka dobre vyváženému výrobnému portfóliu a svojej politiky nula emisií oxidu uhličitého, ktorá patrí medzi priority Skupiny.

Ak si chcete pozrieť úplný rebríček časopisu Fortune, navštívte http://fortune.com/change-the-world.