Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
SOŠ drevárska v Topoľčanoch s projektom „Energetické autá“ ocenená na Play energy – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

SOŠ drevárska v Topoľčanoch s projektom „Energetické autá“ ocenená na Play energy

Komerčný obsah

Prostredníctvom projektu PlayEnergy pokračuje Enel vo svojom záväzku voči mladšej generácii podporovaním povedomia o vede, environmentálnej udržateľnosti a zodpovednom využívaní zdrojov, a to poskytovaním učebných materiálov o rozličných druhoch energie. Aby sa zlepšilo chápanie týchto problematík, spoločnosť Enel poskytla lekcie s troma rozličnými sústavami predstavujúcimi učebné smery, ktoré sú prispôsobené pre každú akademickú úroveň, poskytla hodiny o energetike, nahliadnutie do nových technológií a špeciálnu viacjazyčnú webovú stránku (playenergy.enel.com) s multimediálnym obsahom spolu s materiálmi pre interaktívne tabule (IWB) a novinkami.

Po ukončení svojich učebných smerov sa prizvali súťažiaci z Talianska, Brazílie, Čile, Kostariky, Guatemaly, Panamy, Rumunska, Ruska, Slovenska a Španielska, aby ukázali, čo sa naučili o energii, a to prezentovaním originálnych aplikácií a efektívnych spôsobov využitia elektrickej energie. Súťaže v roku 2013 sa zúčastnili triedy s 8 témami, 8 „definíciami“ energie, ktoré ich inšpirovali k objavom, inováciám a využívaniu svojej predstavivosti: inovácia, efektívnosť, príležitosti, kreativita, miestne problémy, komunita, výskum a budúcnosť. Okrem toho od tohto roku je súčasťou medzinárodného okruhu PlayEnergy aj vzdelávací produkt Endesy pre španielske školy, Endesa Educa.

Tento rok získala súťaž PlayEnergy prestížne uznanie vo forme záštity talianskej národnej komisie pre UNESCO.

Miera záujmu škôl bola nesmierna; do projektu sa zapojilo 443 700 študentov (iba z Talianska to bolo viac ako 335 000) a 8 306 talianskych a zahraničných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 114 000 študentov, ktorí predložili 2 929 projektov.

Medzinárodná slávnosť udeľovania cien v Ríme predstavovala možnosť pre všetkých účastníkov PlayEnergy stretnúť sa a podeliť sa o svoje názory. Ceny sa udeľovali národným aj medzinárodným finalistom počas celodennej udalosti, pričom ocenených bolo 12 víťazných projektov z Talianska a 4 zo Španielska, Rumunska, Slovenska a Ruska.

ŤAZI Z TALIANSKA

ťazom medzi základnými školami bola 5.B trieda zo školy Svätej Dorotey v Arcore, Monza, ktorú viedli učiteľky Donata Genovesiová a Valentina Mattavelliová, za ich projekt „Accendi il colore – La cromoterapia a scuola“ (Prepnite na farbu – chromoterapia pre školy). Na druhom mieste bola 4.A trieda zo školy Azzurra v Quarto, Neapol za „Perle per la sicurezza e per l’ambiente – Messaggi energetici da ricordare” (Perly pre bezpečnosť a životné prostredie – energetické posolstvá, ktoré máme mať na pamäti), ktorú viedla učiteľka Elena Picchiurová. Na treťom mieste sa umiestnila trieda 3. Unica zo školy Fillipa Vernu vo Fara San Martino, Chieti, ktorú viedol učiteľ Pietro Campanile, s projektom nazvaným „Una centrale molto speciale – Pasta e creatività per progettare a favore del territorio” (Veľmi zvláštna elektráreň – Cestoviny a kreativita pre projekty podporujúce miestny región).

V kategórii stredných škôl bol na prvom mieste ocenený projekt 3.B triedy zo školy G. Carducciho – Krídlo A. Zanchiho v Este, Padova, ktorú viedla učiteľka Ornella De Santiová za projekt: „Esterello – Il carrello elettrico per una spesa intelligente” (Esterello – elektrický vozík pre inteligentné nakupovanie). Na druhom mieste skončila škola Padre Marca v Aviane, Pordenone za projekt 3.B triedy s učiteľkou Rossanou Pellegriniovou: „La creatività dell’illuminazione – Lampade di design con materiali di riciclo e riuso” (Kreatívne osvetlenie – využívanie recyklovaných a znovu použiteľných materiálov pre dizajnové lampy). Tretie miesto obsadila 3.B trieda a učiteľka Rosella D’Imporzanová zo školy Jeana Piageta v La Spezii za projekt nazvaný „La Spezia Cinetic City – Con l’energia cinetica illuminiamo la città" (La Spezia, Kinetické mesto – osvetlenie mesta kinetickou energiou).

Triedy 5.IA ABACUS, 3. ITEC a 3. ITET zo strednej školy Modesta Panettiho v Bari obsadili prvé miesto v kategórii vysokých škôl so svojim projektom „DomoHome – Sistema di gestione domotica di un’abitazione” (DomoHome – chod automatizovanej domácnosti), ktorý viedol učiteľ Francesco Carlucci. Striebro si odniesla trieda 5.B (elektrotechnický odbor) a učiteľ Pasquale Nigro z vysokej školy Tenente Remo Righetti v Melfi, Potenza, za projekt „Nuova energia elettrica: la sfida è aperta – Progetto di riqualificazione ed efficienza energetica“ (Nová elektrická energia: výzva je daná – energetická efektívnosť a obnova). Na treťom mieste skončil projekt „LattoPlast – Il bidone elettrico che aiuta a riciclare” (LattoPlast – elektrický odpadkový kôš, ktorý pomáha recyklovať) 3. triedy (elektrotechnický odbor) a učiteľa Lucu Gastaldiho z vysokej školy Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, školiace stredisko Piedemont, Cuneo.

Komisia venovala špeciálnu cenu v tejto kategórii triede 4.A TEN z vysokej školy IPSIA Cenni-Marconi (všeobecný odbor) vo Vallo della Lucania, Salerno, ktorá navrhla projekt s názvom „Eco-Chair – Un’originale sedia per studiare, mantenersi in forma e ascoltare musica” (Eko-stolička – originálna stolička pre štúdium, udržiavania sa vo forme a počúvanie hudby) s učiteľom Mariom Scolom, triede 4.B I.T.I. z vysokej školy Michelangela Bartola v Pachino, Syrakúzy, s podporou učiteľa Orazia Di Martina, ktorá sa venovala projektu s názvom “Simply & Funny – L’innovativo dispositivo elettronico che aiuta a non sprecare” (Jednoducho a zábavne – inovatívne elektronické zariadenie, ktoré pomáha zabraňovať vzniku odpadov), triede 4. a 5. ročníka TIEN z vysokej školy Giuseppeho Benelliho v Pesare, ktoré spojili svoje sily s triedami 4. a 5. ročníkov TIM z vysokej školy Bettina Padovana v Senigallie a Arcevii a venovali sa zložitému projektu “System Park – Sistema intelligente per ricaricare la propria bicicletta elettrica” (Systémový park – inteligentný vyhľadávací systém pre elektrické bicykle) pod dohľadom učiteľov Saura Cardinaliho a Paoly Bartolacciovej.

CENY

Enel oceňuje zanietenosť a kreativitu študentov, učiteľov a škôl množstvom technicky vyspelých cien s nízkym vplyvom na životné prostredie: elektrickými skútrami, elektronickými čítačkami Kindle, elektrickými bicyklami, vedeckými experimentálnymi súpravami v oblasti elektrickej energie, HD slúchadlami, dizajnovými lampami, elektronickými prekladateľskými zariadeniami, solárnymi nabíjačkami telefónov a cestovnými taškami. Na základe sústavného záväzku spoločnosti podporovať vzdelávanie dostanú víťazné talianske školy v každej z troch kategórií 2 kW fotovoltaický systém (školy, ktoré nespĺňajú technické požiadavky na montáž, dostanú ako náhradu dotáciu v hodnote 6 000 eur). Víťazi na druhom a treťom mieste dostanú odmeny vo výške 3 500 a 1 500 eur. Okrem víťazov tretej ceny dostanú 1 500 eur aj školy, ktoré dostali špeciálnu cenu.

ŤAZI Z RUMUNSKA, SLOVENSKA, RUSKA A ŠPANIELSKA

Udalosti sa zúčastnili aj zástupcovia z ostatných štátov, ktoré sa zapojili do súťaže. Rumunským víťazom bola trieda 12B (Matematika/IT) z školy Colegiul National Grigore Moisil v Bukurešti, ktorá sa venovala projektu s názvom „Energia krok po kroku“ s učiteľkou Simonou Buiuovou. Na Slovensku získali prvé miesto triedy 1. – 3. ročníkov pod vedením Márie Gachovej a Pavla Dušu z SOŠ drevárskej v Topoľčanoch s projektom „Energetické autá“. Ruskými víťazmi boli triedy 9. a 11. ročníka zo školy č. 30, školy č. 11 a školy č. 24 v meste Asbest za ich projekt „Mesto budúcnosti“, ktorý viedla učiteľka Julija Anatolievna Ochrimenková.

V Španielsku dostala zlatú medailu trieda 3. ročníka zo základnej školy Tía Jorgeho v Zaragoze s pomocou učiteľa Vicenta Cañadu Vicenteho za projekt „Zaragoza limpia/Čistá Zaragoza“.