Slovenské elektrárne pozývajú do Mochoviec

Komerčný obsah

Program, priamo pod strojovňou jadrovej elektrárne, začína od 8,30 hod. a končí v poobedňajších hodinách. Podujatie ponúkne návštevníkom súbežný program pred elektrárňou a v areáli „atómky“ pod taktovkou moderátorky Very Wisterovej.

Pódium bude patriť deťom zo súboru Zuzkáčik z Tlmáč, ktorí deťom i dospelým ponúknu folklórne zvyky regiónu a umenie spoločenského tanca ponúkne známy súbor Junilev z Levíc. Aj v tomto roku pripravili organizátori pre deti aj kreatívne tvorivé dielne, zamerané na tradičné remeslá regiónu a odovzdávanie kultúrneho dedičstva. Záujemcovia o poznanie výroby elektriny z tajuplného jadra sa opäť budú môcť „zahrať sa“ na operátora na simulátore – vernej kópii blokovej dozorne jadrovej elektrárne, ale aj diskutovať o aktuálnych otázkach so zástupcami Občianskej informačnej komisie Mochovce. Spolu s deťmi budú mať možnosť spolu súťažiť o najlepšieho basketbalistu pod dozorom lídrov levického basketbalového klubu. Nepochybne „hviezdou“ celého podujatia, okrem prehliadky jadrového zdroja bude populárna Mária Čírová, ktorej podpisy budú mať návštevníci možnosť získať.

Podujatie naplní aj svoj filantropický rozmer. Zástupcovia sociálnych subjektov z Univerzity Konštantína Filozofa Nitra a Spojenej školy z Levíc  si prevezmú symbolický šek na podporu svojich projektov.

Od prvého ročníka v roku 2007 navštívilo podujatia Otvorené elektrárne takmer  81 540 ľudí. Populárna víkendová akcia prinesie zábavu, poučenie, kreatívne hry, hudobné vystúpenia slovenských i regionálnych hviezd, kulinárske špeciality, tvorivé dielne tradičných remesiel regiónu, ako aj  prehliadky elektrární v sprievode expertov pripravených vysvetliť detaily prevádzky v týchto termínoch

  • Nováky (14. jún – Štadión Z. Kostoľany, Štadión Nováky, Areál elektrárne)
  • Bohunice (21. jún – Jaslovské Bohunice amfiteáter)
  • Ružín (28. jún – Areál vodnej elektrárne)

Upozornenie:  Vzhľadom na prísne pravidlá bezpečnosti bude vstup do areálu Atómových elektrární umožnený len registrovaným návštevníkom.  Prosíme, aby osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu, u detí od 5 do 15 rokov číslo preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia a adresa bydliska elektronicky  zaslali záujemcovia o návštevu  do  3. 6. na adresu infocentrum@enel.com, v prípade AE Bohunice V2 do 16. 6. na adresu: infoebo@enel.com.  Pri vstupe do areálu ktorejkoľvek elektrárne sa musí každý návštevník preukázať platným uvedeným dokladom totožnosti.

Poznámka pre zástupcov médií:

Na vytváranie audiovizuálnych a fotografických materiálov v závodoch elektrární je potrebné zvláštne povolenie. V prípade záujmu pošlite popri vyššie uvedených údajoch aj  výrobné číslo kamery alebo fotoaparátu na uvedené adresy, prípadne na jana.burdova@enel.com.

Podujatie plne financujú Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel.