Slovenské elektrárne dokončili inštaláciu systému technickej vody dôležitej na treťom bloku AE Mochovce

Komerčný obsah

Systém technickej vody dôležitej (TVD) je pomocný bezpečnostný systém, ktorý zabezpečuje chladenie všetkých dôležitých zariadení elektrárne (ako napr.  dieselové generátory, hlavné cirkulačné čerpadlá,  chladiče havarijných systémov, atď.) vo všetkých prevádzkových režimoch elektrárne, vrátane  núdzových situácií. V prípade zemetrasenia či nehody, systém zabezpečuje odvod zbytkového tepla z  aktívnej zóny reaktora.  Systém sa skladá z troch rovnakých samostatných  subsystémov, z ktorých každý je schopný  samostatne zaistiť bezpečnostné funkcie elektrárne .

V súčasnosti  prebiehajú hydraulické skúšky tesnosti na TVD potrubiach (priemer do 1000mm) a komponentoch.