Nicola Cotugno generálnym riaditeľom Slovenských elektrární

Komerčný obsah

Bratislava, 30. januára 2015 – Predstavenstvo Slovenských elektrární, a.s., spoločnosti skupiny Enel,  vymenovalo na post generálneho riaditeľa spoločnosti Nicolu Cotugna, súčasného riaditeľa úseku výroby a riadenia energií, ktorý nahradí Lucu D’Agneseho nadväzne na jeho vymenovanie za riaditeľa skupiny Enel v  Latinskej Amerike.  Pán Cotugno začne pôsobiť na pozícii generálneho riaditeľa dňa 7. februára 2015.

„S potešením preberám túto novú úlohu“, uviedol Nicola Cotugno, generálny riaditeľ Slovenských elektrární. „Využívajúc dlhoročné skúsenosti z riadenia obchodných aktivít a prevádzky Slovenských elektrární budem pokračovať v stanovenej ceste  a plnení cieľov spoločnosti v oblasti výroby a predaja elektriny, rozvoji inovatívnych projektov, ako aj dostavby Mochoviec“, dodal.

Vzhľadom na súčasnú rezignáciu Lucu D’Agneseho na funkciu predsedu predstavenstva Slovenských elektrární, Predstavenstvo schválilo zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na 5. marca 2015,  ktoré určí nového predsedu predstavenstva.  

X X X X

Nicola Cotugno

Je absolventom Univerzity La Sapienza v Ríme, kde vyštudoval odbor strojárstvo, špecializujúc sa na obchod na Univerzite INSEAD v Paríži.

Nicola Cotugno ako člen predstavenstva a riaditeľ pre prevádzku v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. zodpovedal za výrobné portfólio spoločnosti s výrobnou kapacitou viac ako 5,7 GW, ako aj za energetický manažment. Na svojej predchádzajúcej pozícii bol počas 6 rokov zodpovedný za energetický manažment, rozvoj podnikania a maloobchodné služby v spoločnosti SE, a.s. V období 2000 – 2007 zastával rôzne pozície v úsekoch energetického manažmentu a výroby v Skupine Enel v Taliansku a Španielsku. Nicola Cotugno je tiež členom predstavenstva spoločnosti EURELECTRIC (Európska asociácia elektroenergetických spoločností).