Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Nadácia Enel Cuore: 50 000 eur na rekonštrukciu domu kultúry na hornej Nitre – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Nadácia Enel Cuore: 50 000 eur na rekonštrukciu domu kultúry na hornej Nitre

Komerčný obsah

V rámci rozvoja spoločenského života, kultúry a uchovávania ľudových tradícií sa v roku 1995 začalo v obci s výstavbou nového kultúrneho domu. V projekte sa počítalo aj s kinosálou, na ktorej dokončenie však chýbali finančné prostriedky.

Nadácia Enel Cuore prispela na rekonštrukciu 50 tisíc eur a obec Kanianka sa zaviazala finančnou spoluúčasťou vo výške ďalších 116 tisíc eur. Projekt prestavby navrhol Ing. Ivan Leitman. Stavebne sa na rekonštrukcii podieľala Košovská stavebná spoločnosť s.r.o., celú elektroinštaláciu a osvetlenie realizovala spoločnosť MLM s.r.o..

Pod pódiom bola predĺžená plocha pre účinkujúcich a celé javisko. Z každej dvojice stupňov na sedenie boli vytvorené rozšírené terasy pre publikum. Celá elektroinštalácia bola vymenená, aby spĺňala najnovšie technické normy. Z dôvodu zmeny účelu sály bolo potrebné spôsob vykurovania preprojektovať. Pod kaskádami na sedenie pre divákov je pretlaková komora, z ktorej je tlačený teplý vzduch do spoločenskej miestnosti. V sále je nová dlažba, drevený obklad, osvetlenie s podhľadmi či bezpečnostné dvere. Celok je architektonicky a farebne veľmi vkusne zladený. Premietacia kabína bola prebudovaná na bufet. Na záver sa upravili vonkajšie vstupy, časti schodiska a postavil bezbariérový vstup pre imobilné osoby.

Sála je prístupná pre verejnosť od 21. septembra, kedy obyvateľov obce čaká oficiálne otvorenie spojené s kultúrnym programom. „Sme radi, že sme vďaka nadácii Enel Cuore mohli dobudovať sálu nielen pre našich občanov, ale aj celý región hornej Nitry. V najbližších rokoch plánujeme ešte ďalšie investície,“  uviedol starosta obce Ivor Husár.

Enel Cuore Onlus je nezisková organizácia založená v roku 2003 spoločnosťou Enel. Zameriava sa na iniciatívy spoločenskej solidarity v Taliansku i v zahraničí. Enel Cuore  poskytuje cielenú a hmatateľnú hmotnú podporu v spolupráci s ďalšími združeniami, mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami v nasledujúcich oblastiach: sociálna a sociálno-zdravotná pomoc; ochrana občianskych práv vo vzťahu k znevýhodneným osobám, najmä deťom a starším osobám; vzdelávanie, budovanie škôl a vzdelávacích i tréningových zariadení v rozvojových krajinách. Osobitná pozornosť je venovaná osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú podporované projektmi Enel Cuore, uprednostňujúcimi sociálne začlenenie  prostredníctvom amatérskeho športu. Doteraz Enel Cuore darovala 52 miliónov eur a rozvinul 606  projektov v Taliansku i v zahraničí.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. K 30. júnu 2014 disponovala spoločnosť Slovenské elektrárne  5 267 MW čistého inštalovaného výkonu. V roku 2013 spoločnosť dodala do elektrickej siete 20,9 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 68,5%, vodné elektrárne 22,1%, tepelné elektrárne 8,9% a 0,4% fotovoltické elektrárne. Ku koncu roka 2013 mala spoločnosť Slovenské elektrárne 4 591 zamestnancov.

História obce – Rozvoj obce  Kanianky súvisel s dobývaním uhlia pre potreby energetiky. Presťahovali sa do nej obyvatelia obce Koš, ktorá bola vtedy postupne likvidovaná, keďže sa nachádzala v ťažobnom pásme Hornonitrianskych baní. Ako nové územie obyvateľov bola vybratá podhorská lokalita Kanianky a od roku 1987 sa z Koša do Kanianky vysťahovalo približne 3000 ľudí. Tým sa Kanianka stala najväčšou obcou okresu Prievidza, s aktuálnym počtom 4230 obyvateľov.