Nabíjacie stanice Slovenských elektrární podporia nástup elektromobility na Slovensku

Komerčný obsah

Nabíjacie stanice využívajú najmodernejšiu technológiu, ktorá je patentom skupiny Enel a umožňuje plné nabitie batérie do dvoch hodín. Nabíjanie sa vykonáva pomocou špeciálnych užívateľských RFID kariet, ktoré slúžia na identifikáciu a otvorenie nabíjacích zásuviek. Karty si je možné zapožičať od strážnej služby objektov, kde sú stanice umiestnené. Nabíjacie stanice sú spojené pomocou GPRS komunikácie s riadiacim centrom, ktoré ich monitoruje a zbiera informácie o spotrebe elektrickej energie, ako i počte nabíjaní. Zároveň včas identifikuje rôzne poruchy a umožňuje tak prevádzkovateľovi zorganizovať servisný zásah. Stanice využívajú Slovenské elektrárne aj pre svoje služobné vozidlá.

Na Slovensku je dnes podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) k dispozícii 50 nabíjacích staníc. Elektromobily sú tiché, neprodukujú CO2 a náklady na ich pohon sú oproti klasickým palivám mnohonásobne nižšie. Podľa užívateľských testov sú pri súčasných cenách elektriny náklady na sto kilometrov približne 2 eurá, čo predstavuje oproti klasickému pohonu úsporu až do 80 %. Celosvetovo je v prevádzke viac než 400-tisíc elektromobilov a dopyt po nich každoročne rastie o sto percent, uvádza nemecké Centrum pre výskum solárnej a vodíkovej energie.

Elektromobilita skupiny Enel

Skupina Enel patrí k najväčším prevádzkovateľom nabíjacích staníc pre elektromobily v južnej Európe. Disponuje viac ako 1600 stanicami v Taliansku a prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Endesa aj v Španielsku.  Zákazníci Enelu môžu tieto stanice využívať za pomoci Systému riadenia elektrickej mobility (EMM). Prostredníctvom tzv. eRoaming-u sú im prístupné aj stanice iných prevádzkovateľov v Španielsku, Taliansku, Rumunsku a Grécku. Systém EMM podporuje spolu viac ako 2000 nabíjacích staníc. Technologické riešenie využívané skupinou Enel, vrátane nabíjacich staníc Slovenských elektární vyvinula dcérska spoločnosť Enel Distribuzione SpA.  Enel a prevádzkovateľ eRoaming-ovej platformy, spoločnosť Hubject zároveň pracujú na vytvorení paneurópskeho systému e-mobility. Ten prepojí nabíjacie stanice systému EMM s 3000 stanicami  spoločnosti Hubject v Nemecku, Rakúsku, ako aj v krajinách Beneluxu a Škandinávie.  

Enel je tiež partnerom výskumného projektu EÚ v oblasti elektrickej mobility “Green eMotion”, ktorý zoskupuje 43 partnerov z oblasti priemyslu, energetiky, výroby elektrických vozidiel a tiež samosprávy, vysoké školy a výskumné inštitúcie.