array(0) { } NULL Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu o energetike – euractiv.sk

Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu o energetike

Komerčný obsah

Jubilejný 10. ročník konferencie SET plan sa koná v dňoch 29. novembra až 1. decembra 2017 a do hlavného mesta SR priviedol približne 500 registrovaných hostí, vrátane vysokých predstaviteľov Európskej komisie.

„Cieľom konferencie je zaoberať sa pozíciou Energetickej únie ako hnacej sily modernizácie ekonomiky EÚ. Jednou z podmienok pre to, aby sa SET Plán stal hybnou silou pokroku vpred pri zmene prístupu k využívaniu energie, je úspech výskumu, vývoja a inovácií v oblasti energetiky. Program konferencie pri príležitosti 10. výročia SET Plán-u EÚ je oveľa bohatší, čo je podmienené výzvami, ktorým čelí moderné ľudstvo v energetickom sektore, či už ide o inovatívne nízko uhlíkové technológie, dekarbonizáciu priemyslu a palív pre dopravu, riešenia pre inteligentné energetické systémy, obnoviteľné zdroje energie, jadrovú bezpečnosť a ochranu a otázky súvisiace s trhom s energiami,“ uviedla v tejto súvislosti Martina Lubyová.

Po úvodných príhovoroch hostiteľov odznela prezentácia Medzinárodnej agentúry pre energetiku (International Energy Agency – IEA) prednesená výkonným riaditeľom IEA Davidom Turkom na tému Vyhliadky svetovej energetiky 2017.

Na uvítacej večeri sa pani ministerka Martina Lubyová stretla na neformálnych rozhovoroch s veľvyslancom Estónskej republiky Reinom Oidekivi, zástupcom generálneho riaditeľa DG RTD EK Patrikom Childom a výkonným riaditeľom IEA Davidom Turkom.

Dnes bude konferencia pokračovať prvým dňom rokovania, v rámci ktorého vystúpi v zastúpení viceprezidenta EK Maroša Šefčoviča aj generálny riaditeľ DG Energy EK Dominique Ristori s príspevkom na tému Energetická únia ako hnacia sila modernizácie ekonomiky EÚ.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke https://setplan2017.sk/.