Svetová správa o stave jadrovej energie 2014

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Správa o stave jadrovej energie na svete 2014 poskytuje podrobný prehľad dát a informácií o stave, cene a počte jadrových elektrární v Európe a vo svete.  

Jadrová energia bola aj v roku 2013 na ústupe. Zaznamenaný bol pokles o celých 7,2% v porovnaní s historickým maximom v roku 1996.

V súčasnosti je v prevádzke viac ako 388 reaktorov v 31 krajinách sveta.  Až 68% celkovej jadrovej energie vyprodukovali USA, Francúzsko, Rusko, Južná Kórea a Čína. Podobne ako v roku 2012, Česká republika zaznamenala najväčší prírastok podielu jadra vo svojom energetickom mixe.

 

Priemerný vek jadrovej elektrárne na svete sa zvýšil aj v roku 2014. Až 170 zariadení (44%) je starších než 30 rokov a až 39 z nich je starších než 40 rokov. Priemerný vek jadrovej elektrárne je celosvetovo 28,5 roka.

Iba 14 krajín pokračuje vo výstavbe nových zariadení aj v roku 2013. Bielorusko je novou krajinou na zozname. USA začali po 35 rokoch s výstavbou 2 zariadení  a do výstavby sa pustila aj Argentína. Taiwan po 15 rokoch prác pozastavil výstavbu dvoch reaktorov.

K júlu 2014 bolo vo výstavbe 67 reaktorov. Priemerný čas potrebný na vybudovanie jedného reaktora je približne 7 rokov.  Nové reaktory spustili v rokoch 2013-2014 v Číne (4) a Indii (1) a Argentíne (1).  

 

Investície do obnoviteľných zdrojov energií poklesli na 214 miliárd dolárov v porovnaní s 300 miliardami dolárov v roku 2011. Napriek tomu sa sú tieto investície 4-krát vyššie ako boli v roku 2004. Hlavným dôvodom boli lacnejšie ceny zelených technológií. 

Najväčším investorom do obnoviteľných zdrojov energií bola Čína. Investície poklesli ako Taliansko (-76%), Nemecko (-57%) a Spojené štáty americké (-23%). Naopak krajiny ako Japonsko zvýšilo financovanie OZE o 75%.

Najväčší ročný nárast zaznamenala slnečná energia (43%) a veterná energia (25%). Napríklad Španielsko v roku 2013 generovalo viac energie z vetrom poháňaných zariadení ako z akéhokoľvek iného zdroja.  

Autori správy sa dopodrobna venujú aj britskému prípadu Hinkley point, ktorý len nedávno odsúhlasila Európska komisia ako v súlade s pravidlami o poskytovaní štátnej pomoci. Európska komisia začala vyšetrovanie o možnom porušení európskych pravidiel voľnej súťaže už vo februári 2014. Britskí predstavitelia museli kolégiu komisárov vysvetliť prečo je štátna podpora výstavby jadrovej elektrárne jedinou možnosťou. Európska komisia napokon projekt povolila.