Slnko, voda, vietor: Vývoj energetického prechodu v Nemecku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: Shutterstock

V súčasnosti je téma energetického prechodu na čistú energiu a zníženie emisií skleníkových plynov často diskutovanou témou. Nahradiť treba fosílne palivá (uhlie, plyn, ropu) za obnoviteľné zdroje z vetra, slnka, vody a biomasy.

Viaceré krajiny v tomto smere dosiahli značné úspechy a to vrátane Nemecka, ktoré sa snaží nie len znížiť podiel fosílnych palív ale zbaviť sa aj závislosti na nukleárnej energii, ktorá so sebou prináša značné riziká a rádioaktívny odpad.

Ani v prípade nemeckého prechodu na čistú energiu však nešlo o priamočiary sled udalostí. Práve atómová energia, ktorá v 50 rokoch vzbudila nadšené očakávania je dobrým príkladom toho, ako je dôležité neustále prehodnocovať svoje rozhodnutia.

Jadrovú energiu mnohí považovali za neobmedzený, lacný a čistý zdroj energie, ktorý umožní prekonať éru špinavého uhlia a to až do 80. rokov, kedy si mnohí uvedomili, aké riziká so sebou prináša. Zvažované boli obnoviteľné zdroje energie, avšak v tej dobe ešte neboli na takej úrovni, aby mohli slúžiť ako alternatíva a preto sa Nemecko prinavrátilo k uhliu a uhoľným elektrárňam, ktoré sú stále v prevádzke a ktoré v súčasnosti prekážajú rýchlemu prechodu na čisté zdroje energie.

Energetický prechod totiž nie je výlučne technickým projektom. Politici musia pri zvažovaní najlepšej alternatívy myslieť na tri základné ciele energetickej politiky, medzi ktoré patrí bezpečnosť dodávok energie, ekologická udržateľnosť a prijateľné ceny.  Aj preto sú mnohí pozorovatelia, ktorí dúfali v rýchly prechod na čistú energiu, často sklamaní.

Na to, aby sme pochopili čomu reálne projekt energetického prechodu čelí potrebujeme mať presný obraz o historickom vývoji a argumentoch oboch strán. Pochopiť musíme zástancov čistej energie, ale aj tých, ktorí podporovateľov obnoviteľných zdrojov označujú za „bláznov,“ ktorí ohrozujú ekonomickú budúcnosť Nemecka. Nová analýza Friedrich Ebert Stiftung prináša prehľad rôznych pozícií a najväčších problémov a možností, ktorým energetický prechod prináša.

 

> Pôvodná analýza: Franz-Josef Brüggemeier: Sun, Water, Wind : Development of the Energy Transition in Germany. Friedrich Ebert Stiftung, Division of Economic and Social Policy, Bonn 2015.