Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Pohonné hmoty z odpadov? Kanada má recept – euractiv.sk

Pohonné hmoty z odpadov? Kanada má recept

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračná snímka, zdroj: EurActiv.com

Edmonton vyrába z nerecyklovateľného odpadu biopalivo. 

Lambert van Nistelrooij je holandský europoslanec (EĽS).

Európska únia má silné ambície hrať v posune od lineárnej k cirkulačnej ekonomike vedúcu úlohu. Na to aby sa tak naozaj stalo, musíme všetci začať uvažovať inak a učiť sa z príkladov, ktoré nám svet ponúka. Technológiu na to máme, potrebujeme teda pridať.

Vlani v septembri som sa spoločne s kolegami europoslancami zúčastnil na pracovnej ceste v Kanade, ktorú organizovala Európska nadácia pre energetiku. Na vlastné oči sme videli, ako kanadské mesto Edmonton v provincii Alberta premenilo svoj odpad na užitočné výrobky.

Miliónové mesto

V Edmontone žije viac ako jeden milión obyvateľov, a tak ako iné veľké mestá, aj ono produkuje veľké množstvo odpadu.

Všetok odpad donedávna posielali na skládky – údaje Eurostatu ukazujú, že táto prax sa vo veľkej miere stále v EÚ využíva. S pomocou inovatívneho myslenia sa však Edmontonu čoskoro podarí znížiť počet skládok až o 90 percent.

Ako to dokázali a aké ponaučenie si z toho môže vziať Únia?

Výroba biopaliva

Áno, Edmonton to skutočne dokázal.

Stal sa vôbec prvým mestom, ktoré všetok svoj nekompostovateľný a nerecyklovateľný domáci odpad spracovalo na metylalkohol, etanol a iné zelené chemikálie. V miestnom centre odpadového manažmentu sa každoročne spracuje stotisíc ton triedeného odpadu, ktorý tvorí 20 percent zo všetkého domáceho odpadu. Zlisovaný odpad sa pomocou tepelného chemického procesu dokáže za menej než päť minút zmeniť na metylalkohol, ktorý sa môže ďalej využiť ako pohonná hmota (biopalivo) alebo ako chemický medziprodukt.

Akonáhle sa modul výroby etanolu z metylalkoholu dokončí, tento proces môže každoročne vyprodukovať až 48 miliónov litrov metylalkoholu alebo etanolu.

Návod na obnoviteľné chemikálie

Výroba sa dokáže prispôsobiť pre potreby trhu.

Podobne ako pri väčšine triedeného odpadu, ktorá nemá fosílny základ – textílie, drevo, koža, papier, či kartón – je finálny výrobok sčasti obnoviteľný.

Neobnoviteľná časť, najmä plasty, sa dajú predať ako nízko uhlíkové palivo a náhrada za pôvodné fosílne zdroje. Tepelný chemický proces má naviac veľkú energetickú účinnosť, nevytvára žiaden odpad zabraňuje metánovým emisiám, ktoré pochádzajú zo skládok. Celý proces predovšetkým poskytuje Európe návod, ako vyrábať užitočné zelené produkty ako moderné palivá a obnoviteľné chemikálie a zároveň tak neplytvať našim ekonomickým potenciálom.

Kanadské technológie v Európe?

Potrebnú technológiu vyvinula kanadská spoločnosť Enerkem. Práve kanadské regulačné prostredie prilákalo prvú továreň do provincie Alberta.

Chemická spoločnosť Akzo-Nobel sa chopila príležitosti a spoločne s Enerkemom nedávno oznámili, že plánujú rozšírenie do Európy, kde chcú začať stavať závod v Rotterdame. Ak by sme kanadskú technológiu v záujme nášho ďalšieho pokroku dokázali využiť, pre Európu by to znamenalo obrovský míľnik.

Bolo by víťazstvo pre obe strany.

Recyklácia má prednosť pred spaľovaním

V súčasnosti spaľujeme obrovské množstvo mestského odpadu. Z neho zvyčajne vyrábame energiu, ktorú možno využiť pre vykurovanie a zážih niektorých priemyselných procesov.

Stále sa dá robiť viac: podľa Smernice pre odpad (2008/98) je obnova energie z odpadu lepšia ako prosté skládkovanie.

Keďže už máme k dispozícii novú technológiu, ktorá spaľovanie nevyužíva, mali by sme zastaranú hierarchiu pozmeniť. Prednosť pred výrobou energie zo spaľovania sa má dať obnove významných surovín z odpadu prostredníctvom chemickej recyklácie.

Prospech pre spoločnosť

V rámci hierarchie by sme teda mali predstaviť novú úroveň obnovy surovín z nerecyklovateľného odpadu.

Energiu, ktorú dnes získavame zo spaľovania odpadu, môžeme napokon vyrobiť vo veterných a slnečných elektrárňach, či z biomasy.

Nová technológia má prirodzene svoju cenu. V konečnom dôsledku však z nej bude mať prospech spoločnosť. Už nemusíme investovať do budovania nových skládok a môžeme znížiť emisie zo skleníkových plynov. Pre odvetvie dopravy vytvoríme nové pohonné hmoty, ktoré budú produkovať menej emisií CO2 ako súčasné fosílne palivá a vyrobíme taktiež nové suroviny pre chemický priemysel.

Čítajte aj: Mikolášika inšpirovala v odpadoch Kanada, odstrašilo Taliansko