Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Energetická únia: Brusel nerozhoduje direktívne, loptička je na vašej strane – euractiv.sk

Energetická únia: Brusel nerozhoduje direktívne, loptička je na vašej strane

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič. FOTO-TASR

Maroš Šefčovič je podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu. 

Tvorba politiky nemá začiatok a koniec.

Je to proces, ktorý sprevádza prirodzený spoločenský vývoj, pokúša sa riešiť nové výzvy, poučiť sa z minulých skúsenosti a predstaviť lepšiu budúcnosť. Politiky sú vytvárané opakovane, pričom nové politiky neustále nahrádzajú a dopĺňajú tie staré.

Predsa sú však momenty, keď sa pokúšame obzrieť späť a uistiť sa, že sme stále na správnej ceste. Toto je aj jednou z úloh médií, ktoré by mali kriticky hodnotiť naše výkony a porovnávať ich s našimi sľubmi. Pre občanov je dôležité, aby videli, že verejní činitelia im skutočne slúžia. Rovnako je aj pre nás, ako tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, dôležité, aby niekto hodnotil našu prácu a naše činy.

Európska komisia práve dosiahla polčas svojho mandátu, čo je dobrou príležitosťou pozrieť sa na uplynulé dva roky a pol v úrade a zamyslieť sa nad nadchádzajúcim obdobím.

Kontrolné cvičenie, ktoré je potrebné

Toto hodnotenie je v súkromnom sektore často jednoduchšie, vzhľadom k tomu, že kľúčové ukazovatele výkonnosti sa dajú jasne definovať. Aj v športe sa dá ľahko pozrieť na výsledok po prvom polčase alebo na konci hry. Ale pri tvorbe politiky je to zložitejšie. Rozhodnutia, ktoré dnes prijímame, nemajú okamžitý dopad. Snažíme sa vytvoriť politiky, ktorých efekt neskončí s mandátom úradu.

Táto výzva je o to väčšia, ak sa týka tvorby európskych politik, čo je veľmi zložitý proces.

Tento proces berie do úvahy špecifický kontext každého členského štátu, musí získať podporu vlád a zvolených členov Európskeho parlamentu a musí vziať do úvahy všetky regióny a sektory naprieč Európou, či už je to sektor súkromný, verejný alebo občiansky. A nakoniec, musí garantovať ciele Európskej komisie ako napríklad vytvorenie pracovných miest a zvýšenie hospodárskeho rastu. Preto je tento rozhodovací proces neslávne pomalý a ťažkopádny a treba mu venovať veľkú pozornosť.

A predsa je toto kontrolné cvičenie potrebné.

V rámci neho porovnávame naše pôvodné sľuby a ciele s politikami, ktoré sme zaviedli na to, aby sme ich dosiahli. Ja som bol poverený zriadením energetickej únie, ktorá je celkovou transformáciou súčasných energetických systémov s cieľom poskytnúť všetkým Európanom udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energiu.

Takmer všetky legislatívne návrhy sú na stole

Tieto ciele môžu znieť jednoducho, ale v praxi znamenajú zásadnú zmenu celej ekonomiky, naprieč rozličnými politikami ako sú doprava, energetika, klíma, životné prostredie, práva spotrebiteľov, obchod, regionálny rozvoj, vnútorný trh a tak ďalej.

Od čias Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktoré v 50. rokoch dali dokopy zakladajúce členské štáty, tu nebol taký ambiciózny pokus zreformovať a vzájomné prepojiť energetické trhy. Znovu to zdôrazním, keď hovoríme o energetickej úrovni, odkazujeme na energetiku v najširšom slova zmysle, ktorý vyžaduje adaptáciu všetkých ostatných sektorov.

V tomto bode, dva a pol roka po tom, ako sme nastúpili do úradu, môžem hrdo povedať, že takmer všetky legislatívne opatrenia, ktoré sme plánovali, boli pretavené do konkrétnych a detailných návrhov.

Stojí za to spomenúť, že tento proces sa netýka len nás v Európskej únii.

Ako globálny líder boja proti klimatickým zmenám, Európa bola rozhodujúcou silou pri dosiahnutí a neskôr pri ratifikácii Parížskej dohody, čo bol historický úspech. V ďalšej fáze sme sa zapojili do viacerých medzinárodných iniciatív, aby sme motivovali našich partnerov k spolupráci. Mohol by som spomenúť iniciatívy ako Globálny dohovor primátorov a starostov, Mestá pre klímu a energetiku, Misiu pre inovácie, v rámci ktorých sa všetky veľké svetové ekonomiky zaviazali pokročiť vo výskume a rozvoji čistých technológií.

Čistá, konkurencieschopná a prepojená doprava

Hovorím, že takmer celá legislatíva je hotová, pretože sme uprostred príprav veľkého legislatívneho balíčka zameraného na nízko-emisnú mobilitu a dopravu.

Nie je tajomstvom, že tento sektor sa vyvíja rýchlosťou svetla, s novými technológiami, o ktorých sme pred pár rokmi mohli len snívať. Našim cieľom je zabezpečiť, aby Európa bola pripravená na tento prechod: Európa môže byť líder a ukázať cestu ostatným krajinám a regiónom vo svete a môže sa tešiť z toho, že je priekopníkom na tomto poli.

Aby som bol konkrétnejší, vytvárame legislatívu, ktorá zaručí, že doprava v Európe bude čistá, konkurencieschopná a prepojená.

“Čistá,” pretože je čas zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame a minimalizovať náš vplyv na klimatické zmeny. “Konkurencieschopná,” pretože dopravný priemysel v Európe (či už sa jedná o automobilový, železničný, letecký alebo námorný priemysel) je globálnym lídrom a bol by som rád, keby si toto vedúce postavenie udržal aj v budúcnosti, aby európski občania získali najlepšie produkty a služby za najlepšiu cenu. “Prepojená”, pretože digitálne služby zlepšia služby mobility, čo je kľúčovým princípom našich snáh o modernizáciu európskej ekonomiky.

Legislatívu zameranú na mobilitu predstavíme v dvoch oddelených balíčkoch do konca tohto roku.

Brusel direktívne nerozhoduje

Bude po tomto Energetická únia dobudovaná? Vôbec nie.

Ďalším krokom je zaručiť, aby legislatívne návrhy prijali spoluzákonodarcovia, a to národné vlády a priamo zvolení členovia Európskeho parlamentu. To obnáša vyjednávanie, konzultácie a otvorené rokovania.

Myslieť si preto, že o niečom direktívne rozhodol Brusel, pre to nie je namieste.

V rámci môjho energetického turné cestujem po všetkých členských štátoch EÚ a snažím sa zaistiť, aby súčasťou procesu transformácie bolo tak veľa Európanov, ako sa len dá. Preto sa nestretávam len so zástupcami národných vlád a parlamentov, ale aj s občianskou spoločnosťou, profesijnými asociáciami, odborníkmi a samozrejme s občanmi a mladými ľuďmi – mileniálmi, ktorí sa rodia obklopení novými technológiami a neboja sa zmeny.

Mileniáli prinášajú do našich diskusií unikátny pohľad a majú nápady, ktoré by príslušníkom mojej generácie pravdepodobne nenapadli.

Loptička je na vašej strane

Vždy navštívim aj konkrétne projekty, ktoré sú často vzdialené od hlavných miest.

Na svojich cestách objavujem množstvo vizionárskych projektov, ktoré európske regióny a mestá menia na inteligentné regióny a mestá. Toto si zaslúži našu pozornosť, aby sa ich skúsenosti a znalosti mohli preniesť do iných častí Európy.

Teraz by som chcel pomyselnú loptu nahrať naspäť vám. Nebuďte len pasívnymi poslucháčmi slov o pokroku, ale buďte jeho súčasťou!

Pozývam vás, aby ste sa zapojili, nahlas prehovorili, blogovali a tweetovali, aby ste sa zúčastnili verejných diskusii na všetkých úrovniach: na regionálnej, profesionálnej alebo akademickej. Rád by som vás vyzval, aby ste diskutovali s národnými inštitúciami. A samozrejme, pozývam vás zapojiť sa aj do európskej diskusie.

Pomôžte nám dosiahnuť, aby bola Energetická únia pre európskych občanov úspešným príbehom.

Titulok a medzititulky – redakcia.