Vysoký euroúradník bojoval proti rozšíreniu maďarskej atómky. Neúspešne

Dominique Ristori, Günther Oettinger

Dominique Ristori (vpravo) s eurokomisárom Oettingerom. FOTO-EK

Vysoký úradník Európskej komisie videl porušenie európskeho práva v prípade rozšírenia maďarskej atómky. Tvrdí to portál EurActiv.com na základe dokumentov o stretnutí predstaviteľov Komisie a maďarskej vlády z februára 2014, ktoré má k dispozícii.

Na stretnutí s generálnym riaditeľom pre energetiku Dominiqueom Ristorim zdôvodňovali Maďari, prečo neuskutočnili verejné obstarávanie na stavbu nových reaktorov v elektrárni Páks. Úradník však označil ich argumenty za neplatné. Ristoriho odmietavý postoj dáva EurActiv.com do súvislosti s následnou snahou Maďarov lobovať u vtedajšieho komisára pre energetiku Günthera Oettingera. Tri mesiace po Ristoriho stretnutí sa totiž Oettinger odviezol v súkromnom lietadle lobistu plateného Budapešťou.

Informácia o vnútornom rozhodovaní Komisie prichádza v deň, keď europoslanci vypočúvajú Oettingera pred potvrdením na novej pozícii komisára pre rozpočet a ľudské zdroje.

Komisia prípad vyšetrila

Stretnutie, o ktorom hovoria uniknuté dokumenty, má širší kontext.

Aj po kontroverznej ceste Oettingera s lobistom Klausom Mangoldom si Komisia zobrala prípadu Páksu za svoj. V novembri 2015 rozhodla o otvorení vyšetrovania pre podozrenie z porušenia európskej smernice o verejnom obstarávaní.

O rok neskôr sa komisári zhodli, že európske právo porušené nebolo.

Pre tento prípad je dôležité aj rozdelenie právomocí. Ristori a jeho šéf – komisár pre energetiku – nie sú jediní zodpovední za Páks. Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margarethe Vestagerová tvrdí, že komisár pre energetiku nebol zodpovedný vôbec.

„Toto nie je Oettingerovo portfólio. Má ho na starosti (eurokomisárka pre jednotný trh) Elzbieta Bienkowska a ja,“ povedala Vestagerová pre EurActiv.com v decembri.

Úradník odmietol maďarský argument…

Maďarská vláda sa s Rosatomom dohodla na stavbe dvoch nových reaktorov elektrárne Páks v januári 2014. Zákazku za 10 miliárd eur zadala Rusom priamo. Na oplátku má Rusko financovať 80 percent rozpočtu projektu.

O správnosti postupu presviedčal Ristoriho vo februári 2014 štátny tajomník pre strategické záležitosti na úrade maďarského premiéra Balázs Sonkodi.

Generálny riaditeľ pre energetiku však jeho argumenty odmietal jeden za druhým.

Poprel, že by Maďari mohli využiť výnimku z európskej smernice o verejnom obstarávaní o „technickej exkluzivite“. Tá umožňuje zadať zákazku priamo z technických dôvodov, ak dokáže zadanie naplniť len jedna firma.

Výnimku využila francúzska vláda pre priame zadanie stavby nového reaktora tretej generácie, EPR, firme Areva.

… komisári ho prijali

Ristori odmietol aj tvrdenie, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá umožňuje špecifické zaobchádzanie v rámci smernice o službách. Zmluva podľa neho nerešpektovala princípy nediskriminácie a transparentnosti.

Ešte pred februárovým stretnutím zmietla európska exekutíva zo stola argument o dodávke jadrového paliva od Rusov.

Budapešť tvrdila, že k využívaniu ruských technológií ju vedie schválenie palivových dodávok zo strany Euratomu. Naopak, to technológia určuje pôvod paliva, odpovedala Komisia.

Komisia napokon prijala maďarský argument o „technickej exkluzivite“. O zastavení vyšetrovania rozhodlo kolégium komisárov v novembri 2016.

Komisia aj maďarská vláda potvrdili pre EurActiv.com, že stretnutie Ristori – Sonkodi sa uskutočnilo.

Projekt ešte nedostal zelenú

Rokovanie je súčasťou „širšieho dialógu súvisiaceho so zabezpečením úplného súladu a adekvátnej transpozície legislatívy EÚ – vrátane Euratomu – do maďarského právneho poriadku,“ spresnila hovorkyňa Komisie Anna-Kaisa Itkonenová.

Komisia sa odmietla vyjadriť k detailom stretnutia podobne ako maďarská vláda.

Nové reaktory v atómke Páks majú v Bruseli mnohých kritikov, medzi nimi europoslanca za zelených Benedeka Jávora.

„Podľa toho, čo vieme, je projekt založený na veľmi slabom právnom základe, je založený najmä na lžiach,“ uviedol Jávor pre portál EurActiv.sk. „Čaká nás rozsiahla právna diskusia. Aj keď vznikne dohoda medzi Komisiou a vládou, prídu súdne procesy ohľadom štátnej pomoci a tendrov,“ predpovedal v októbri 2016.

Akokoľvek, Komisia ešte nedala Budapešti zelenú. Práve otázka štátnej pomoci je po tendrovaní predmetom skúmania zo strany úradníkov pod vedením Margethe Vestagerovej.