Vlády zle plánujú úspory energií vo verejnom sektore, hovorí analýza

Od roku 2012 musia členské štáty ročne prijímať opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov štátnej správy. Majú na výber z dvoch možností. Buď ročne zrenovujú približne 3 percentá celkovej podlahovej plochy týchto budov, alebo príjmu alternatívne opatrenia, ako je napríklad snaha o „zelenšie“ správanie svojich zamestnancov.

Krajiny európskej 28-čky  musia informovať Európsku komisiu o tom, ktorý z prístupov si zvolili a odovzdať národný plán a podrobný inventár.

Dodržiavanie smernice o energetickej úspore je podľa Komisie kľúčové pre dosiahnutie 20 percentného nezáväzného cieľa, ktorý si členské štáty stanovili pre rok 2020. Európski lídri a europoslanci sa minulý rok navyše zhodli, že energetická úspora je dobrou správou aj pre štátne rozpočty.

Zatepľovanie budov sa však v EÚ rozbieha iba pomaly – 1% ročne. Smernica EÚ má zabezpečiť ako-taký posun aspoň vo verejnom sektore.

Analýza Koalície za úsporu energie, ktorá združuje podnikateľov, odborníkov, zástupcov miestnej samosprávy či občianskej spoločnosti, poukázala na vážne nedostatky národných  plánov, ktoré označila za „veľmi slabé.“

Iba 11 členských krajín vrátane Maďarska, Bulharska, Slovinska a Rumunska si zvolilo renovovať svoje budovy. Iba dva národné plány by sa však podľa Koalície dali označiť za kvalitné. „Hoci krajiny poskytli zoznam ústredných verejných budov, informácie o ich energetickej náročnosti často chýbajú alebo sú neúplné.“

Ďalších 17 členských krajín zvolilo druhú alternatívu, medzi nimi aj Slovensko, Chorvátsko, Taliansko a Rakúsko, ktoré podľa analýzy ako jediné správne vypočítali možné úspory.

Slovensko plánuje opravovať budovy štátnej správy, zaviesť energetické audity a poskytovať poradenstvo v oblasti zmeny správania užívateľov budov. Koalícia ocenila, že Slovensko vo svojom národnom pláne odkazuje priamo aj na konkrétne finančné zdroje zo Štrukturálneho a kohézneho fondu.

Problémov však podľa analýzy ostáva, že žiadne z navrhovaných alternatívnych riešení „nie je súčasťou uceleného programu.“

Zoznam budov, ktorých sa na Slovensku týka renovácia  si môžete pozrieť tu.