Slovensko môže priemyslu pomôcť s vysokými cenami elektriny

Zdroj: Emisie Co2/Shutterstock

Slovensko bude môcť ťažkému priemyslu pomôcť znášať vyššie ceny elektrickej energie v dôsledku prísnejšej environmentálnej legislatívy EÚ sumou 250 miliónov eur.

Európska komisia odobrila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v ktorých hrozí presun výroby mimo EÚ, kvôli zvýšeným nákladom v súvislosti s premietnutím výdavkov na emisné kvóty do cien elektrickej energie. Informáciu EurActivu.sk potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

„Odvetvia, ktoré sú oprávnené na pomoc sú napríklad odvetvie výroby hliníka, ťažba chemických a hnojivových minerálov, výroba iných základných anorganických chemikálií, výroba olova, zinku a cínu, výroba surového železa, ocele a ferozliatin vrátane bezšvových oceľových rúr, výroba papiera a lepenky a iné,“ vysvetlil.

Sú to najmä odvetvia, ktorých konkurenti z tretích krajín nemusia znášať zvýšené náklady na dodržiavanie environmentálnej legislatívy. Výrobcovia z týchto odvetví zároveň nie sú schopný náklady na CO2 a vyššie energie premietnuť do cien svojich výrobkov bez toho, aby stratili značný trhový podiel.

Výška a intenzita pomoci je vypočítaná na základe vzorca z usmernenia Komisie o štátnej pomoci a má podľa ministerstva „klesajúci charakter“. Maximálny objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy pre roky 2014 až 2020 je 250 miliónov eur.

Výrobcovia elektrickej energie, ako napríklad Slovenské elektrárne, musia potrebné emisné kvóty nakupovať z Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Náklady spojené s kúpou povoleniek môžu následne premietnuť do zvýšených cien elektriny.

ETS ale v súčasnosti pokrýva aj emisie približne 11 000 podnikov. Napríklad zástupcovia európskych oceliarov zo združenia Eurofer dlhodobo upozorňujú na dvojité zaťaženie spoločností práve prostredníctvom zvýšenej ceny elektrickej energie, ktorá pre energeticky náročné odvetvia predstavuje značnú časť nákladov.

Európska komisia v rozhodnutí konštatovala, že slovenská pomoc ťažkému priemyslu neporušuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. V minulom roku takýto typ kompenzácie Komisia odobrila šiestim krajinám a to Belgicku, Nemecku, Grécku, Holandsku, Španielsku a Veľkej Británii.