Šefčovič začal turné po členských štátoch

Zdroj: European Commission

Rokovať bude s členmi národných vlád a parlamentov ale aj predstaviteľmi biznis sektoru, mimovládnych organizácií a zástupcami študentov a sociálnych partnerov, aby zistil „čo od konceptu očakávajú“ a „aké sú ich priority.“

Členské štáty sa budú mať príležitosť vyjadriť k predloženej správe o silných a slabých stránkach ich energetických sektorov, obhájiť svoje výsledky alebo „reklamovať“ použité štatistiky a analýzy.  

„Energetická únia nemôže byť  nanútená z Bruselu,“  povedal Šefčovič na tlačovej konferencii v Bruseli.

Špecifické správy pre každý členský štát majú byť súčasťou každoročného, monitorovacieho procesu, ktorý bude základom pre nový systém riadenia Energetickej únie. „Namiesto približne 200 správ o stave systémov navrhujeme jednu národnú Klimatickú a energetickú správu,“ informoval slovenský eurokomisár.

Okrem záverečnej správy s odporúčaniami pre každú krajiny, ktorá by mala byť zverejnená na jeseň tohto roka, Komisia do leta predstaví aj viacero nových legislatívnych návrhov.

Medzi najkomplexnejšie patrí konzultácia o zmene európskeho trhu s elektrickou energiou, revízia smernice o energetickom označovaní a reforma Európskeho systému obchodovania s emisiami, ktorá  bude obsahovať tzv. stabilizačnú rezervu či slovenskom podporovaný zoznam odvetví, ktoré budú chránené pred presunom výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi.

V druhej polovici roka Komisia predloží nový balíček opatrení obehového hospodárstva a nariadenie o bezpečnosti dodávok, ktoré bude obsahovať aj nové právomoci na zvýšenie transparentnosti zmlúv s dodávateľmi zemného plynu.

Ex ante kontrola má podľa Šefčoviča zaručiť, že kontrakty sú uzatvárané  v „európskom duchu.“ Či to bude znamenať rozšírenie kompetencie pre Európsku komisiu Šefčovič nechcel komentovať a naznačil, že detaily bude známe o niekoľko mesiacov.

Turné po členských štátoch slovenský podpredseda Komisie oficiálne odštartuje už túto stredu v Holandsku.  Pokračovať bude v Českej republike, Lotyšsku, Slovensku a postupne navštívi všetky členské krajiny.

Šefčovičov tím bude o zážitkoch a výsledkoch cesty po členských štátoch informovať na svojej blogovej stránke, ktorú si môžete pozrieť tu.