Poľsko nedostane povolenky na všetky projekty elektrární

Poľsko žiadalo Európsku úniu o bezplatné povolenky aj pre neexistujúcu elektráreň. Bruselskú redakciu EurActivu environmentalisti upozornili, že Varšava do svojho investičného plánu zahrnula napríklad aj projekt elektrárne Łęczna pri hraniciach s Ukrajinou v hodnote 33 miliónov eur.

Vzhľadom na to, že jej výstavba ešte nebola zahájená, malo dôjsť k porušeniu pravidiel revidovanej smernice o ETS z roku 2009.

Revízia umožnila 10 členským krajinám získať časť povoleniek zdarma aj po roku 2013, čo je výnimka pre sektore energetiky z pravidla nakupovať povolenky v aukciách alebo na trhu. Podmienkou pridelenia bezplatných povoleniek je investovanie do modernizácie výroby energie, infraštruktúry, diverzifikácie alebo čistých technológií, a to minimálne v rovnakom objeme ako hodnota pridelených povoleniek. Investície museli krajiny vopred uviesť v národnom pláne, ktorý predložili spolu so žiadosťou o povolenky.

Navyše sa povolenky môžu udeliť len pre zariadenia, ktorých realizácia začala pred koncom roku 2008.

To však minimálne v prípade elektrárne Łęczna neplatí. Na ploche, kde mala byť vybudovaná ešte začiatkom júla 2012 neboli zahájené ani prípravné práce a miestni farmári na pôde pestovali kukuricu.

Vyškrtnuté projekty

Riešením zo strany Európskej komisie je zoznam asi 30 projektov, vrátane Łęczny, ktoré bude musieť Poľsko zo svojho investičného plánu vyškrtnúť. Nevyhovujú totiž ani podmienke, že musia pre energetiku znamenať modernizáciu a zlepšenie efektívnosti.

Spomedzi projektov vyškrtnutých z investičného programu 6 patrí spoločnosti GDF Suez, po päť predložili firmy PGE, EDF a Tauron, 2 predložila spoločnosť Vattenfall a po jednej ČEZ, Kulczyk, Fortum, Melamina a Stora Enso.

Svoj investičný plán museli upraviť aj iné krajiny, napríklad Česká republika. (EurActiv, 2.3.2012)

V prípade Poľska environmentalisti upozorňovali najmä na to, že prostriedky získané vďaka bezplatným povolenkám by sa priamo využili na financovanie predložených projektov, ktoré ešte neboli ani zahájené. Znamenalo by to výstavbu nových elektrární na fosílne palivá, a teda vypúšťanie nových emisií uhlíka.

„Tieto zariadenia môžu získať bezplatné povolenky hneď ako sa uvedú do prevádzky,“ uviedla EK v prehlásení k zamietnutiu niektorých projektov. „Nesmú však využívať hodnotu povoleniek na financovanie vlastnej výstavby. Povolenky by tak neprispeli k modernizácii sektora elektriny.“

Vzhľadom na dlhý čas do sprevádzkovania elektrárne a to, že predmetné povolenky možno využiť len do roku 2020, očakáva sa, že túto možnosť bude môcť využiť len málo prevádzkovateľov.

„Je to obrovské množstvo peňazí, ktoré Poľsko nedostalo,“ skonštatoval nemenovaný zdroj z Bruselu.