Oceliari vítajú pokrok v reforme ETS, aktivisti vidia zradu Paríža

reforma ETS

Výsledok hlasovania o reforme ETS,. FOTO-Twitter Vicky Ford MEP

Reforma spiaceho trhu s emisiami sa posunula o krok vpred.

Plénum Európskeho parlamentu schválilo v stredu 15. februára kompromisný text. Reforma Systému EÚ obchodovania s emisiami (ETS) má za cieľ dosiahnuť zvýšenie cien, ktoré sa v súčasnosti pohybujú na úrovni okolo 5 eur za tonu CO2.

Priemysel hlasovanie pléna privítal, aktivisti hovoria naopak o „zrade ducha Parížskej dohody“.

Pomalšie znižovanie objemu povoleniek

Pozícia k reforme pre obdobie 2021 – 2030, ktorú schválil europarlament, je napokon miernejšia ako odporúčanie jeho výboru pre životné prostredie.

Množstvo povoleniek v ETS by sa malo podľa pléna znižovať pomalším tempom, ako navrhoval výbor. Práve prebytok kvót je dôvodom ich nízkej ceny, ktorá zase nemotivuje firmy k znižovaniu emisií.

Kým výbor navrhoval 2,4-percentné ročné zníženie, plénum sa vrátilo k 2,2 percentnému tempu z pôvodného návrhu Európskej komisie. Vyšší, 2,4-percentný odliv povoleniek pripustilo plénum najskôr v roku 2024.

So zdvojnásobením trhovej stabilizačnej rezervy na úrovni 24 percent počas prvých štyroch rokov, ako aj s odstránením 800 miliónov povoleniek k januáru 2021 sa plénum stotožnilo.

Oceliari si vybojovali výnimku

Europarlament odhlasoval aj nový pomer povoleniek v aukcii a povoleniek bezodplatne pridelených. Do aukcie pôjde 57 percent kvót, bezodplatne sa ich pridelí 43 percent.

Podiel tej druhej skupiny sa ešte môže navýšiť až na 48 percent. Podmienkou však je uplatnenie medziodvetvového korekčného faktora, ktorý by znížil množstvo bezodplatne pridelených povoleniek pre niektoré sektory.

Oceliarsky priemysel medzi ne nebude patriť. Európske oceliarske združenie Eurofer, ktorého členom je aj U.S. Steel Košice, to ocenilo.

Text schválený v europarlamente „sa pokúša nájsť rovnováhu medzi ambíciou posilniť trh s uhlíkom a obmedziť dopady na konkurencieschopnosť priemyslu,“ napísal Eurofer v tlačovej správe.

Aktivisti: Europarlament zradil občanov

Prísnejšiemu zaobchádzaniu sa vyhli aj výrobcovia cementu. Aj oni totiž podľa europarlamentu patria medzi sektory ohrozené medzinárodnou konkurenciou.

Kompromis z pléna naopak kritizovali aktivisti.

„Je šokujúce, že Parlament si zvolil pokľaknúť si pred záujmami znečisťujúcich odvetví namiesto toho, aby chránil občanov pred katastrofickým poškodením klímy,“ napísala Climate Action Network Europe v tlačovej správe s názvom „Európsky parlament zradil ducha Parížskej dohody.“ Aktivistom prekáža najmä pomalšie tempo znižovania objemu povoleniek v systéme.

Slovenskí europoslanci – opatrní optimisti

Spravodajca Ian Duncan (ECR) sa obával úplného pádu reformy v prípade, že by v pléne prešlo priveľa pozmeňovacích návrhov. S výslednou podobou bol napokon spokojný.

Slovenskí europoslanci sú tiež skôr optimistickí.

Ivan Štefanec (KDH, EĽS) aj Duncanov kolega z frakcie Branislav Škripek (OĽaNO) hovoria o smerovaní k napĺňaniu Parížskej dohody. „Domnievam sa však, že všetky dopady ešte nemáme spočítané. Rizikom je možná strata pracovných miest, osobitne v oceliarskom priemysle,“ doplnil Škripek.

Keď svoje stanovisko k reforme prijmú koncom februára ministri životného prostredia, musia sa europarlament a Rada EÚ dohodnúť na končenom znení v trialógu.