Na jadrovú fúziu vyčlenila Komisia ďalších 1,4 miliárd eur

foto: jadrová fúzia, zdroj: Flickr, autor: Ethan Hein

Komisia tento týždeň prijala návrh krátkodobého financovania na vystavanie demo reaktoru fúzie ITER. Cieľom reaktora bude napodobniť druh fúzie, ktorý sa odohráva na slnku a je bohatým zdrojom energie. Kvôli omeškaniam je však začiatok jeho výstavby naplánovaný až na rok 2012. Niektorí kritici preto vyzývajú k jeho pozastaveniu ešte pred zahájením prác. Projekt ITER je ale predmetom medzinárodnej zmluvy a tú nie je ľahké vypovedať. Krízou postihnuté členské štáty už ale začínajú pochybovať o návratnosti celej investície.

V snahe zabezpečiť financovanie európskej časti projektu tak chce EK vyčleniť 1,4 miliardy eur nevyužitých prostriedkov z rozpočtu EÚ (940 miliónov eur) a zo Siedmeho rámcového programu pre výskum FP7 (460 miliónov eur).

Ministri EÚ pre výskum Komisiu na tento krok splnomocnili, keďže sa im na jar tohto roku nepodarilo dospieť ku kompromisu v otázke, odkiaľ zobrať dodatočné zdroje na financovanie projektu, ktorého náklady neustále narastajú. Od začiatku prác sa účet EÚ za projekt takmer strojnásobil. Pôvodne sa počítalo s výdavkami vo výške 2,7 miliardy eur. V súčasnosti už však podľa predpokladov Únia zaplatí do roku 2020 približne 6,6 miliardy eur, pričom Francúzsko ako sídlo projektu má vyčleniť ďalších 1,3 miliardy eur.

Eurokomisár Janusz Lewandowski a jeho kolegyňa zaoberajúca sa výskumom a inováciami Máire Geoghegan- Quinn podčiarkli, že „ITER sa môže v budúcnosti stať bezpečným, čistým a nevyčerpateľným zdrojom energie.“ To podľa nich znamená, že projekt má nevyčísliteľnú hodnotu, „najmä ak vezmete do úvahy obchodný deficit EÚ za energiu, ktorý v roku 2008 dosiahol takmer 400 miliárd eur.“

Návrh Komisie zároveň jasne uvádza, že „rozpočet EÚ nemôže byť vystavovaný požiadavkám, aby pracoval so zvýšenými nákladmi“. Podčiarkuje tak, že v nasledujúcom rozpočtovom období po roku 2013 bude musieť EÚ prispievať ročne fixnou sumou na projekt ITER tak, aby prekročenie nákladov v budúcnosti nedoľahlo opäť na rozpočet Únie.

Návrh, ktorý tak dopĺňa súčasný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2007 až 2013 si teraz vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ, ktorí reprezentujú jednotlivé členské štáty.

Ďalšie kroky:

27.-28. júla 2010: Mimoriadne stretnutie Rady ITER v Cadarache, ktorého cieľom je schváliť návrh Komisie

2012: začiatok budovania ITER