Komisia navrhuje stabilizačnú rezervu pre trh s uhlíkom

Autor: renjith krishnan, Freedigitalphotos.net

Mechanizmus tzv. rezervy trhovej stability nadväzuje na nedávno odsúhlasený backloading 900 miliónov povoleniek s cieľom umožniť trhu lepšie sa prispôsobiť ekonomickým zmenám.

Od roku 2021 má Európskej komisii umožniť po splnení určitých podmienok odsunúť aukciu 12 % emisných povoleniek, vždy najmenej 100 miliónov ton emisií.

Podobne, ak výpočty Komisie ukážu, že počet povoleniek v obehu v niektorom roku je nižší ako 400 miliónov, z rezervy sa 100 miliónov povoleniek uvoľní späť na trh. Ak sa bude v rezerve nachádzať menej ako 100 miliónov jednotiek, uvoľnia sa všetky.

Mechanizmus by mal dodatočne trhu umožniť upraviť ponuku v prípade, že sa vytvorí veľký nadbytok. Len málo mimovládnych organizácii alebo biznis analytikov, ktorých oslovil bruselský EurActiv, očakáva že návrh bude mať dlhodobý efekt na cenu uhlíka. Niektorí však ocenili jednoduchosť návrhu.

Komisia predstaví návrh zajtra (22.1.) spolu s klimaticko-energetickým balíkom do roku 2030.

Čiastočné riešenie

Európsky systém obchodovania s emisiami čelí trom základným problémom:

  • Lineárny strop pre emisné povolenky, ktorý sa každoročne znižuje o 1,74 % nedokáže dostatočne prispieť k naplneniu cieľa EÚ zredukovať do roku 2050 emisie o 80%;
  • Na trhu pretrváva nadbytok miliárd emisných povoleniek, ktorý je výsledkom hospodárskej recesie a nadmernej alokácie;
  • V EÚ ETS funguje fixná ponuka povoleniek ktorá nie je štrukturálne schopná prispôsobiť sa zmenám v dopyte, čím vzniká cenová nestabilita.

„Tento návrh sa hlavne snaží riešiť tretí problém a snáď časť nadbytku,“ reagovala Jesse Scott z asociácie Eurelectric. Dodala, že návrh „nebude mať radikálny dopad na základný strop, ktorý ceny riadi“.

V rámci hodnotenia vplyvov Komisia navrhuje aj zvýšenie lineárneho stropu na 2,2 %. Podľa enviro-organizácie Priatelia Zeme ale ani to nebude stačiť na dosiahnutie dekarbonizačných cieľov a sami navrhujú lineárny strop zvýšiť na viac ako 3 %.

Prvý krok či finálne riešenie?

Aktuálna cena povoleniek okolo 5 eur za tonu CO2 nedokáže prinútiť trhových hráčov k prechodu na nízkouhlíkovú produkciu. Pre firmy je výhodnejšie spaľovať uhlie, ktoré je lacnejšie než zemný plyn, aj keď to vyžaduje nakúpiť si viac emisných povoleniek. Okrem toho môžu firmy splniť svoje záväzky obmedzovania emisií prostredníctvom medzinárodných emisných kreditov.

Organizácia Sandbag poukazuje na enormný nadbytok povoleniek na trhu, ktorý by do roku 2020 mohol dosiahnuť až úroveň 3,8 miliárd povoleniek. Ich analýza naznačuje, že sektor výroby si v období 2008 – 2011 nahromadil približne 680 miliónov záložných povoleniek v hodnote asi 10,5 miliardy eur.

Podľa Damiena Morrisa zo Sandbag je nový návrh len akýsi „permanentný zautomatizovaný systém backloadingu“. Dúfali napríklad v diskrétne zrušenie povoleniek alebo ich znehodnotenie v rezerve prostredníctvom systému vypršania platnosti.

Europoslanec Bas Eickout (Zelení, Holandsko) návrh opatrne privítal: „Vyzerá to ako rozumný prvý krok, ale dúfam, že nejde o konečné riešenie nápravy ETS.“

(EurActiv/Reuters)