Komisia konzultuje energetickú hospodárnosť budov

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu zameranú na hodnotenie smernice o energetickej hospodárnosti budov. Informácie od aktérov a aktivistov budú súčasťou celkovej revízie smernice, ktoré je naplánované na január 2017a ktorá bude skúmať, či smernica splnila očakávania a ako ju možno vylepšiť.

Členské štáty mali podľa smernice o energetickej hospodárnosti budov z roku 2010 prijať do januára 2013 vnútroštátne predpisy a ambicióznejšie požiadavky, ktoré by zlepšili spotrebu energie v sektore budov.

Pre budovy, vrátane domov, kancelárií, verejných budov musia vydávať osvedčenia o energetickej náročnosti a zaviesť schémy na inšpekciu klimatizačných a vykurovacích systémov, keďže až 40 percent  energie v EÚ spotrebujú práve budovy.

Krajiny musia navyše zabezpečiť, že do konca roku 2020 budú mať všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie.

Odhaduje sa, že vďaka smernici sa celková spotreba energie v EÚ zníži do roku 2020 o 5 až 6 % a že dôjde k vytvoreniu 280 000 až 450 000 nových pracovných miest.

Verejné obstarávania a financovanie

Energetická efektívnosť je aj jednou z piatich priorít Energetickej únie, ktorej koncept predstavil podpredseda Komisie Maroš Šefčovič už vo februári 2015, a kľúčovou prioritou celkovej energeticko-klimatickej politiky EÚ.

Komisia sa preto postupne zameria aj na postupy podávania správ, účtovníctva a verejného obstarávania, ktoré „musia podporovať, a nie sťažovať, primerané investície do energetickej hospodárnosti verejných budov, a zároveň objasniť regulačné, fiškálne a účtovné otázky a štandardizovať zmluvy o energetickej hospodárnosti.“

Otázka tzv. zeleného verejného obstarávania je pálčivou témou aj na Slovensku.

Únia ho považuje za jeden z kľúčových nástrojov environmentálnej politiky. Cieľom slovenskej vlády je, aby do roku 2015 bolo 65 percent verejného obstarávania v štátnej správe a 50 percent obstarávania v mestách, obciach a samosprávnych krajoch vykonaných prostredníctvom zeleného verejného obstarávania. Uvádza sa to v Národnom akčnom pláne pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 – 2015.

Skúsenosti z praxe však naznačujú, že sa počas verejného obstarávania prihliada skôr na samotnú cenu, pričom úspory z energetickej efektívnosti sa neberú do úvahy, potvrdil pre EurActiv zdroj blízky bratislavskej samospráve.

Investície do hospodárnosti budov sa stali strategicky dôležitými pre EÚ v dôsledku vysokého podielu dovážaných energií, avšak doposiaľ nedosiahli očakávané výsledky.

Ďalšou oblasťou, ktorú sa Komisia rozhodla konzultovať je preto tzv. inteligentné financovanie a iné nástroje, ktoré majú zabezpečiť dostatočný počet renovácií.

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj vy a to do 31. Októbra 2015 prostredníctvom tohto formulára.