Francúzi sa stanú európskymi lídrami v klimatických otázkach

Klimatické zmeny (zdroj: Vinoth Chandar/Flickr)

Francúzsky parlament prejednáva ambiciózny zákon nastavujúci klimatické a energetické ciele z dielne ministerky pre ekológiu, udržateľný rozvoj a energetiku. Cieľom nového zákona je „dať Francúzsku najpokrokovejšiu legislatívu v oblasti energetického prechodu na nízko-uhlíkovú ekonomiku,“ povedala ministerka  Ségolène Royal.

Podľa nových pravidiel by Francúzsko malo znížiť spotrebu energie o 20% do roku 2030 a 50 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňou spotreby v roku 2012. Emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť o 40% do roku 2030.

Francúzsko by sa navyše zaviazalo znížiť spotrebu fosílnych palív o 30% a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe o 32%. Podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov bol v roku 2013 18,6%.

Okrem iných opatrení plánuje francúzska vláda znížiť podiel elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach zo aktuálnych 75% na 50% do roku 2025. Jadrová energia tak ostane pilierom francúzskeho energetického mixu. V novom zákone sa neuvádza ako by sa mal podiel jadrovej energie znížiť.

Na porovnanie Európska komisia v tzv. zelenej knihe (konzultačný dokument ) o klimatickej a energetickej politike EÚ do roku 2030 uvádza potenciálny cieľ zníženia skleníkových plynov o 40%  a orientačný 30% podiel obnoviteľnej energie v energetickom mixe.  Dokument naznačuje, že akýkoľvek cieľ v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti  do roku 2030 bude môcť byť prijatý až po revízii plnenia cieľov stanovených do roku 2020 (jún 2014).  

V aktuálnom klimaticko-energetickom balíčku do roku 2020 sú 3 ciele: 1. Zníženie emisií CO2 o 20% 2. Zvýšenie podielu obnoviteľnej energie v energetickom mixe o 20%  3. Zvýšenie energetickej efektívnosti o 20% (nezáväzný cieľ). Je nepravdepodobné, že posledný z cieľov bude splnený.

Podpora podnikateľov

Ministerka pre energetiku verí, že nová legislatíva pomôže Francúzku vytvoriť približne 75 000 pracovných miest v stavebníctve a to najmä v oblasti zatepľovania budov. Ďalších 60 000 miest by malo byť vytvorených v drevospracujúcom sektore a 11 000 miest v energetickom sektore.

Podľa štúdie Európskej klimatickej nadácie, až 87% francúzskych podnikateľov verí, že prechod na nízko-uhlíkovú ekonomiku pozitívne ovplyvní technologické inovácie. Až 74% verí, že prechod prinesie ekonomický rast a 66% očakáva zvýšenie bezpečnosti energetických dodávok.

Na druhú stranu podnikatelia v Nemecku, ktoré je taktiež veľkým zástancom ambicióznej európskej klimaticko-energetickej politiky, nie sú tak pozitívne naladení. Iba 43% podnikateľov verí, že prechod prinesie ekonomický rast a 35% očakáva zvýšenie energetickej bezpečnosti.

Dôvodom je najmä cena energie, ktorá výrazne vzrástla po ohlásení vládneho programu na prechod k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov „Energiewende.“ Nemecko sa po fukušimskej katastrofe zaviazalo úplne zastaviť výrobu energie v jadrových elektrárňach.  

Otázka imidžu

Prijatie ambiciózneho klimaticko-energetického zákona je pre Francúzsko veľmi dôležité na zachovanie environmentálneho imidžu. Na 21. klimatickej konferencii OSN v Paríži by sa v roku 2015 mala prijať nová medzinárodná dohoda, ktorá nahradí nefungujúci Kjótky systém. Cieľom konferencie je celosvetovo znížiť emisie skleníkových plynov. Na rozdiel od Kjóta má dohoda z Paríža šancu uspieť. USA a dokonca aj Čína prisľúbili spoluprácu na septembrovom klimatickom samite OSN v New Yorku.

EurActiv.com