Francúzi obmedzujú jadrovú energiu

Foto: mmisso.deviantart.com

Francúzsky prezident Francois Holland pred voľbami v roku 2012 prisľúbil do roku 2025 obmedziť  podiel jadrovej energie na výrobe elektrickej energie na 50% a zatvoriť najstaršiu atómovú elektráreň Fessenheim a to do konca roka 2016.

Minulý týždeň francúzsky parlament po 150 hodinovej diskusii prijal dlho očakávaný a kontroverzný zákon, ktorý stanovil limit na inštalovaný výkon pre jadrové reaktory v krajine na 63,2 GW.

Podľa opozičného senátora Jean-Clauda Lenoira je tento termín „nereálny,“ pretože by znamenal do roku 2025 uzatvoriť minimálne 20 zo súčasných 58 reaktorov,  ktoré prevádzkuje Electricite de France.

Francúzsko vyrába až 75% svojej elektrickej energie z jadra, čim sa podľa správy The World Nuclear Industry Status zaradilo na čelo svetového rebríčka. Čo sa týka podielu jadra na výrobe elektriny, Slovensko sa s 55% v roku 2014 umiestnilo na druhom mieste.

Slovensko ale jadrový podiel znižovať neplánuje. Vláda ho považuje za účinný nástroj na boj proti klimatickým zmenám, keďže atómové elektrárne nevypúšťajú do ovzdušia skleníkové plyny.

Plánovaná životnosť dvoch slovenských  VVER- 440 reaktorov v Mochovciach je minimálne do roku 2058-60. Odhadovaný termín spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne je v novembri 2016 a koncom roka 2017.

Čo sa týka reaktorov V2  v Jaslovských Bohuniciach, tretí blok dosiahol svoju životnosť v roku 2014, štvrtí v roku 2015. Na základe inšpekcie im však Úradu jadrového dozoru  SR však životnosť predĺžil. Uvažuje sa až o 30 rokoch. V rámci koncepcie Energetickej politiky SR, vláda stále zvažuje aj prípadnú výstavbu ďalších bohunických blokov.  

Uhlíková daň

Francúzsko, ktoré bude koncom roka hostiť rokovania OSN o novej klimatickej dohode sa zákonom zaviazalo do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov až o 40% v porovnaní rokom 1990 a znížiť podiel fosílnych palív na výrobe energie.

V rámci pozmeňovacích návrhov senátori  štvornásobne zvýšili aj tzv. uhlíkovú daň na využívanie fosílnych palív. V roku 2020 budú spoločnosti platiť 56 eur za tonu emisií, do roku 2030 by to malo byť až 100 eur za tonu.

Podrobnosti o francúzskej nízkouhlíkovej stratégii budú zverejnené v novembri.