EÚ na Slovensku podporí rozvoj elektromobility

FOTO TASR/AP/Remy de la Mauviniere

Európska komisia prostredníctvom Výkonnej agentúry pre inovácie a sieť (INEA) nedávno vybrala 26 projektov v oblasti Inteligentnej dopravy, ktoré získajú finančnú podporu. Slovensku sa podarilo presadiť až dva projekty na rozvoj elektromobility a výstavbu nabíjacej infraštruktúry.

EK odhaduje, že náklady a napĺňanie indikatívnych cieľov pre oblasť elektromobility  budú presahovať 8 miliárd eur. Slovenská republika by do roku 2020 mala vybudovať až 4000 nabíjacích staníc, v Nemecku by to malo byť až 150 000 staníc.

Na úrovni EÚ neboli dohodnuté žiadne záväzky alebo podporné schémy, EK od členských štátov nevyžaduje ani mobilizáciu verejných financií. Podpora zo strany EÚ je však prostredníctvom fondov TEN-T, kohézneho fondu a štrukturálnych fondov.

Viaceré členské štáty už dnes využívajú širokú škálu opatrení na podporu rozvoja elektromobility. Vo Francúzsku majú spotrebitelia k dispozícii dotačnú schému až do 7000 eur, Švédsko uplatňuje na elektromobili  daňové prázdniny. Daňovo zvýhodňujú zelené autá aj Briti, Španieli a Dáni, Nóri ponúkajú parkovanie v centre Osla zadarmo.

Zo Slovenska do celej Európy

Prvý projekt v celkovej hodnote 850 tisíc eur bude realizovať slovenská spoločnosť Greenway, ktorá zabezpečuje prenájom a servis elektrických úžitkových a osobných automobilov.

Výsledkom projektu budú dve rýchlonabíjacie stanice v okolí Trenčína a Banskej Bystrice, na ktorých bude možná aj výmena batérií.  Projekt má prispieť k zvýšenému využívaniu elektromobilov najmä pre dopravu tovarov.

Zámer štátnej správy využívať elektrické automobily a dodávky potvrdil aj Ľuboš Ďurič z Odboru cestnej infraštruktúry Ministerstva dopravy SR.  „Iniciatíva tu je, realizácia by mohla byť do roku 2020,“ ozrejmil Ďurič.

Na Slovensku je dnes podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) k dispozícii 50 nabíjacích staníc. Približne 15 ich prevádzkuje spoločnosť Greenway, Slovenské elektrárne len nedávno otvorili šesť staníc nachádzajúcich sa v objektoch elektrární v Bratislave, Novákoch, Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach a Trenčíne. Východoslovenské elektrárne prevádzkujú 5 staníc, niekoľko ich prevádzkujú aj Západoslovenské elektrárne. Presnú polohu nabíjacích staníc môžete zistiť na portáli kdenabijat.sk

Druhý projekt Slovensko prepojí so susednými krajinami. Takzvaný Stredoeurópsky zelený koridor podporí cezhraničnú infraštruktúru rýchleho nabíjania elektrických vozidiel na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku a Slovinsku. Do projektu sa zapojilo aj chorvátske hlavné mesto Zahreb.

V rámci koridoru sa vybuduje 115 nabíjacích staníc, z toho 60 v Rakúsku, 26 v Slovinsku, 21 na Slovensku, 5 v Nemecku a 3 v Záhrebe. Vytvorením siete staníc s rovnakými štandardmi sa umožní plynulí prejazd.

EÚ dúfa, že sa tým vyrieši problém „vajca a sliepky“ a podporí sa rozvoj zelených automobilov. Súčasťou projektu by mali byť viaceré štúdie zamerané na integráciu elektomobilov do energetických systémov, integráciu spotrebiteľov, sietí a servisného plánovania atď.

Realizátorom projektu bude spoločnosť Greenway, Západoslovenské elektrárne a spoločnosť Schrack Technik. Partnermi projektu sú aj automobilový výrobcovia ako napríklad BMW a Nissan.