Energetické štítky A-G opäť v hre

Až 85% európskych spotrebiteľov využíva pri nákupe domácich spotrebičov energetické označenie.

Komisia tvrdí, že štítky podnietili aj vývoj inovačných odvetví.  Väčšina výrobkov pre domácnosti sa preto dnes nachádza v najvyšších triedach – A+++, A++, A+. Avšak väčšina ostatných tried, a to vrátane triedy A, ostáva prázdnych.

„Tento pozitívny výsledok momentálne spotrebiteľom sťažuje rozlišovanie medzi výrobkami s najlepšími vlastnosťami: môžu si napríklad myslieť, že ak si kúpia výrobok triedy A +, dostanú jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, hoci v skutočnosti môže niekedy ísť o najmenej účinný výrobok,“ tvrdí Komisia.

Spotrebitelia a environmentálne organizácie dlhodobo upozorňovali, že „pluská“ na štítkoch sú zavádzajúce a mätúce. Z prieskumov vyplýva, že zákazníci sú menej ochotní zaplatiť viac za výrobok označený A++ v porovnaní s A+, než za energetické vylepšenie z kategórie B na A.

„Energetické štítky odviedli výbornú prácu pri informovaní nakupujúcich o energetickej účinnosti výrobkov, ktoré znižujú účty za energie. Všetky tie plusy však boli skutočnými mínusmi pokiaľ ide o jasnosť a zrozumiteľnosť,“ naznačil koordinátor environmentálnej kampane Coolproducts Stephane Arditi.

Zástupcovia výrobcov domácich spotrebičov tvrdia, že práve preškálovanie môže byť „mätúce“ pre zákazníkov, keďže produkty, ktoré sú už na trhu sa budú predávať bez zmeny.

Nová databáza výrobkov

Komisia taktiež navrhla, aby boli všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ zaregistrované v online databáze.

„Odhaduje sa, že 10 až 25 % výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti a kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10 % predpokladaného objemu úspor energie,“ vysvetlila európska exekutíva.  

Databáza podľa Komisie umožní okamžitý prístup orgánom členských štátov k informáciám o výrobkoch, čo uľahčí kontrolu dodržiavania predpisov. „Nebudú musieť vyvíjať často značné a časovo náročné úsilie na získanie týchto informácií od hospodárskych subjektov,“ tvrdí Komisia.

Návrh musí ešte odhlasovať Európsky parlament a Rada ministrov, čo by mohlo trvať približne rok. Po schválení budú zmeny pre výrobky s energetickými štítkami zrealizované do piatich rokov.