Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Energetická efektívnosť: Postrehy z odborného seminára – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Energetická efektívnosť: Postrehy z odborného seminára

Podľa Európskej komisie prispieva politika energetickej efektívnosti k dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja, bezpečnosti dodávok a konkurencieschopnosti hospodárstva.

Koncom júna predložila Európska komisia správu o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti a navrhla nové ciele do roku 2030.

Na členských štátoch leží úloha správne zaviesť európsky rámec do národnej legislatívy, čo je proces, ktorý sa na Slovensku práve finalizuje.

Odborníci hovoria o veľkom potenciáli v oblasti úspor (najmä v budovách) a tiež potenciál pre zamestnanosť (naše technológie a práca).

Projekty prispievajúce k energetickej efektívnosti budú oprávnené na čerpanie európskych finančných prostriedkov z rôznych fondov a nástrojov (Európsky investičný fond, Horizont 2020, Európsky fond pre energetickú efektívnosť a v slovenských podmienkach operačný program Životné prostredie a Integrovaný regionálny operačný program).

EurActiv.sk usporiadal 9. septembra odborný seminár na tému Efektívne využívanie energetických zdrojov. S účastníkmi na ňom diskutovali:

  • Serena Pontoglio, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetiku,
  • Miroslav Mariaš, hlavný štátny radca, špecialista na problematiku energetickej efektívnosti, MH SR
  • Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Andrea Pancotti, manažér pre retail, Slovenské elektrárne

Diskusiu pre zástupcov verejnej správy, podnikateľskej a neziskovej sféry, zástupcov priemyselných podnikov, organizácií a inštitúcií, ale aj odbornú verejnosť moderovala Lenka Ferenčáková, šéfredaktorka portálu Energia.sk. Podujatie podporila spoločnosť Slovenské elektrárne a.s, člen skupiny Enel.