Enel spustil prvú hybridnú elektráreň v Toskánsku

Zdroj: Enel Green Power

Enel Green Power dokončil dostavbu elektrárne Cornia 2, ktorá integruje výkon biomasy a geotermálnej energie za takmer 15 miliónov eur. Enel tvrdí, že ide o vôbec prvý zdroj, ktorý využíva oba zdroje.

K existujúcej geotermálnej elektrárni v Toskánsku pristavali malú elektráreň poháňanú lesnou biomasou získanou v okruhu 70 km od objektu. Pomocou spaľovania biomasy sa para vstupujúca do elektrárne zohreje z počiatočnej teploty medzi 150-160 stupňami Celzia až na 370-380 stupňov Celzia.

Tento mechanizmus podľa Enel Green Power zvyšuje množstvo pary a účinnosť cyklu. Výkon elektrárne sa tak zvýši až o 5 – 18 MW, čo do siete pridá približne 30 gigawatt hodín elektrickej energie.

Spoločnosť predpokladá, že vďaka zvýšeniu účinnosti elektrárne predíde vypusteniu približne 13 000 ton oxidu uhličitého ročne a zároveň vytvorí asi 40 nových pracovných miest v oblasti spracovania miestnej biomasy.

Generálny riaditeľ spoločnosti Enel Green Power, Francesco Venturini, tvrdí, že integrácia rôznych technológií je významných krokom vpred pre budúcnosť energie z obnoviteľných zdrojov.

„Toto zariadenie … umožňuje optimalizáciu výsledkov a predstavuje multiplikačný model, ktorý otvára nové hospodárske a pracovné príležitosti,“ povedal.

Spoločnosť Enel Green Power využíva podobný kombinovaný model aj vo svojej 59 MW geotermálnej elektrárni Stillwatter v americkej Nevade. Tu ale kombinuje geotermálnu a solárnu energiu.

V prípade brazílskej solárnej farmy Fontes ide o kombináciu fotovoltaiky a veternej energie. Túto hybridnú elektráreň spustili do testovacej prevádzky len koncom júna.