Elektromobily znečistenie nevyriešia, varuje poradca britskej vlády

Foto: EurActiv.sk

Aj keď elektromobily nevypúšťajú výfukové plyny, stále produkujú veľké množstvo tuhých častíc z bŕzd a pneumatík, vysvetľuje profesor Frank Kelly v článku denníka Guardian, partnera siete EURACTIV.

Tie nie sú bezpečné v žiadnom množstve, čo uznala aj britská vláda.

Vláda sa bráni nepopulárnym opatreniam

Toxické ovzdušie je vo Veľkej Británii príčinou 40 000 predčasných smrtí ročne. Minister životného prostredia Michal Gove nedávno oznámil, že od roku 2040 bude predaj nových áut na diesel a benzín zakázaný. Dostupné budú už len elektromobily.

Po nahnevaných reakciách motoristov však minister vyhlásil, že k poplatkom, ktoré majú vyhnať dieselové autá z najviac znečistenejších oblastí, pristúpi až v krajnom prípade.

Kellyho zásah stupňuje dilemu vlády medzi ochranou zdravia verejnosti a vyhýbaním sa politicky nepopulárnym opatreniam, ako sú poplatky alebo zákaz automobilov v mestách.

„Plán vlády nie je ani zďaleka dostatočný,“ vyhlásil Kelly, profesor zdravia životného prostredia na King’s College v Londýne a predseda Výboru pre zdravotné účinky znečistenia životného prostredia, oficiálneho poradnému orgánu vlády. „Naše mestá potrebujú menej áut, nielen ekologickejšie autá.“

Ministri boli nútení vytvoriť plán na boj proti znečisteniu ovzdušia po tom, čo pre prekročenie zákonných limitov znečistenia skončili dvakrát na súde. Plán je však podľa kritikov „žalostne nedostatočný“, podľa starostov „málo urgentný“ a podľa popredných lekárov „neospravedlniteľný“.

Vládny výskum ukázal, že najrýchlejší a najefektívnejší spôsob zníženia znečistenia oxidom dusičitým (NO2), ktorý produkujú najmä dieselové motory, je donútiť dieselové autá, aby za vstup do mestských oblastí platili.

Ak by všetky autá nahradili elektromobily, zabránilo by to len polovici úmrtí

Elektromobily NO2 neprodukujú, no tiež prispievajú k znečisteniu pevnými časticami, ktoré sa tvoria z ich diskov na brzdách a pneumatík, ako aj vírením prachu z ciest. Štúdia Európskej komisie ukázala, že z celého znečistenia časticami pochádza z týchto zdrojov asi polovica.

„Ak keď vláda v súčasnosti prachovým časticiam nevenuje pozornosť, stoja za veľkým znečistením, ktoré sa spája so silnou kardioplumonárnou toxicitou,“ hovorí Kelly v článku The Guardian.

Kráľovské kolégium lekárov odhaduje, že každý rok kvôli znečisteniu prachovými časticami zomrie 29 000 ľudí. Na NO2 pripadá 23 500 predčasných úmrtí.

Dokopy hovoria o 40 000 úmrtí, pretože za niektoré môžu oba tieto zdroje znečistenia.

Zákonné, no nezdravé

Úroveň NO2 je vo väčšine mestských oblastí nezákonne vysoká, čo umožňuje riešiť situáciu na súde. S úrovňou prachových častíc je to iné.

Zákonný limit na častice v Anglicku a Walese je 2,5-krát vyšší než v roku 2005 odporučila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Škótsko sa odporúčaním riadi.

Londýnske znečistenie je podľa Kellyho nad limitom WHO, ale pod limitom Anglicka a Walesu: „Takže je to zákonné, ale nie zdravé.“

V každom prípade, vláda Spojeného kráľovstva a WHO sa zhodnú, že na znečistenie pevnými časticami neexistuje bezpečný limit.

MHD, zdieľanie áut a aktívny pohyb namiesto elektromobilov

Kelly uznáva, že je nesmierne dôležité umožniť ľuďom a tovarom, aby sa po Londýne jednoducho a lacno pohybovali, najmä pri súčasnom raste populácie. Ako riešenie podporuje verejnú hromadnú dopravu: „Bezpečný a efektívny pohyb ľudí po hlavnom meste sa dá dosiahnuť len ekologickým a rozšíreným systémom verejnej dopravy – autobusmi, električkami a metrom – a čo najväčším množstvom aktívnej prepravy ako je chodenie alebo bicyklovanie.“

„Povzbudivé je, že vzťah k vlastníctvu auta sa mení. Mladí Londýnčania čím ďalej, tým viac nahradzujú málo používané autá členstvom v kluboch na zdieľanie áut alebo aplikáciami na spolujazdu,“ vyhlásil.

Oliver Hayes, aktivista organizácie Priatelia Zeme hovorí: „Elektromobily sú v boji proti klimatickej zmene a smrtiacemu znečisteniu ovzdušia veľmi dôležité, avšak nie sú všeliekom. Musíme vybudovať infraštruktúru, ktorá presvedčí obyčajných ľudí, že jazda na bicykli a chôdza sú bezpečné a investovať do hromadnej dopravy, ktorá by bola ekologická, lacná a spoľahlivá.“

Kľúčový problém

„Zníženie znečistenia ovzdušia je pre túto vládu priorita – preto sme prisľúbili 3 miliardy libier na pomoc mestám v boji proti znečisteniu škodlivými emisiami [NO2], ktoré produkujú dieselové autá,“ uviedla hovorkyňa vlády.

„Budúci rok vláda zverejní obsiahlu Stratégiu pre čisté ovzdušie, ktorá bude riešiť ďalšie zdroje znečistenia.“

Kelly dodáva, že dopravné znečistenie, ktorému čelia britské mestá je problémom miest po celom svete, ktoré sa tiež rapídne zväčšujú.

„Do roku 2050 budú takmer dve tretiny obyvateľov sveta žiť v mestských oblastiach. To, ako dokážeme zahrnúť do plánov rastúcu urbanizáciu je kľúčom k mnohým globálnym cieľom od zlepšenia kvality ovzdušia a ľudského zdravia až po zabezpečenie ekonomického úspechu a boja proti klimatickej zmene.“