EK: Ďalšie ciele pre OZE a znižovanie emisií prídu ruka v ruke

Jasmin Battista, ktorá je osobnou asistentkou komisára Günthera Oettingera, v utorok (16.10.) na konferencii v Bruseli uviedla, že hoci sa ešte neprijali žiadne závery o tom, či by ciele do roku 2030 pre podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe mali byť záväzné, „komisár je tomu pomerne otvorený“.

„Nechcel ale s týmto názorom zatiaľ vyjsť von, pretože to nemôžeme a o rok alebo dva k tomu ešte zavedieme klimatický cieľ,“ dodala. „Tieto dve veci musia prísť spolu.“

Ciele 20-20-20 do konca tejto dekády, ktoré sa týkajú zníženie emisií CO2, zvýšenia podielu OZE a zvýšenia energetickej účinnosti, sa podarilo vyjednať v roku 2009 v rámci klimaticko-energetického balíka.

Zástupcovia oddelenia pre klímu v Európskej komisii sú ale pesimistickí pokiaľ ide o súčasné šance presvedčiť členské štáty, aby sa na podobných cieľoch dohodli v čase hospodárskej recesie. Podporu takémuto kroku zatiaľ prejavili len Dánsko a Holandsko.

Generálny riaditeľ EK pre klimatické opatrenia Jos Delbeke nedávno priznal, že podobný komplexný súbor cieľov do roku 2030 nebude EÚ schopná pripraviť skôr ako v roku 2015 alebo 2016. (EurActiv, 12.10.2012)

Napriek tomuto dlhému časovému rozvrhu je pravdepodobné, že ešte súčasný Európsky parlament dostane na stôl návrh Komisie, ktorým sa začne diskusia o cieľoch pre OZE do roku 2030. Samotný komisár Oettinger k jeho vypracovaniu niekoľkokrát vyzval aj v minulosti.

V decembri 2011, pri predstavení energetickej cestovnej mapy do roku 2050, Oettinger žiadal „zaujímavú diskusiu o záväzných cieľoch pre obnoviteľné zdroje do roku 2030, ktorá by sa mala začať teraz a do dvoch rokov viesť k rozhodnutiu.“ (EurActiv, 19.12.2011)

Podľa Jasmin Battisty nedostatok pokroku v klimatických rokovaniach na globálnej úrovni nemusí nutne znamenať zábranu pre vyhlásenie nových cieľov v Únii. Keďže ciele pre roku 2020 sa podľa nej preukázali ako úspešné, „ničnerobenie nie je skutočnou možnosťou, pretože by sme sa jednoducho vrátili vo veciach, ktoré sme už dosiahli“.

V novembri by téma budúcich cieľov pre obnoviteľnú energiu mala figurovať aj v debate Európskej rady.