Dva bloky elektrárne v Novákoch odchádzajú do penzie

Tretí a štvrtý blok v Elektrárňach Nováky majú už svoje dni spočítané. Spoločnosť Slovenské elektrárne potvrdili, že posledný december 2015 je dátumom, kedy oba bloky odchádzajú do „energetickej penzie“.

Služobne najstarší 3. blok sa do prevádzky uviedol v roku 1976 a odvtedy neprešiel žiadnou rozsiahlejšou rekonštrukciou. Ako uviedla spoločnosť vo svojom podnikovom časopise, väčšina jeho technologických zariadení a jednotlivých častí technológie je pôvodných. V tomto roku sa na ňom uskutočnila rozšírená bežná oprava, ktorou susedný 4. blok prešiel minulý rok.

V súčasnosti fungujú ich kotle na základe výnimky z emisných limitov. Od roku 2016 by ale museli spĺňať prísne environmentálne ustanovenia smernice o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ).

V budúcnosti Slovenské elektrárne výrobu elektriny z uhlia sústredia do blokov č. 1 a 2, ktoré prejdú rekonštrukciou. Firma chce ale zároveň splniť svoj záväzok voči lokálnym baníkom a energeticky využiť dohodnuté množstvo domáceho hnedého uhlia. Preto počas pripravovanej rekonštrukcie mieni naplno využiť kapacitu 3. a 4. bloku pred ich definitívnym odstavením.

Greenpeace: Treba pokračovať

Organizácia Greenpeace plány Slovenských elektrární odstaviť tretí a štvrtý blok elektrárne v Novákoch privítala. Dodala však, že kvôli znižovaniu emisií skleníkových plynov, zlepšeniu kvality ovzdušia a vplyvu na zdravie by malo odstavovanie jednotlivých blokov elektrární postupne pokračovať.

Slovenská vláda ale naopak plánuje naďalej podporovať domácu ťažbu aj spaľovanie uhlia. Stavia sa aj proti zámeru Komisie odstrániť dotácie pre fosílne palivá. Podľa ministerstva financií by aj budúce pravidlá štátnej pomoci mali rešpektovať aspekt bezpečnosti dodávky energie a umožňovať uprednostnenie výroby energie z domácich primárnych zdrojov.

Greenpeace ale argumentuje tým, že ani odstavenie všetkých blokov v Novákoch by energetickú bezpečnosť Slovenska neohrozilo, keďže už v súčasnosti je Slovensko čistým vývozcom elektriny. Za prvý polrok prevažoval vývoz elektriny nad dovozom o viac ako 3 %.

Pomocou ďalšieho rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, pokračujúcim dlhodobým trendom poklesu spotreby energií a po plánovanom spustení budovaných blokov atómovej elektrárne Mochovce bude podľa organizácie Slovensko vyvážať 25 – 30 % vyrobenej elektriny do zahraničia.

„Sociálny problém v regióne hornej Nitry spojený s uhlím vznikne tak či tak, pretože zásoby uhlia sa vyčerpajú o niekoľko rokov, preto je nutné tento problém riešiť už v súčasnosti,“ koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

„Minulý rok sme presadzovali program Zelená energia, ktorý by využíval príjmy z obchodovania s emisiami CO2 na úspory energie a obnoviteľné zdroje energie, čím by dokázal okrem iného udržať a vytvoriť 10 000 až 15 000 pracovných miest,“ dodal.