Dohodnutá reforma emisných kvót nás znevýhodní, tvrdia oceliari

Ilustračný obrázok. FOTO: Shutterstock

Po dvoch rokoch od návrhu Európskej komisie sa vo štvrtok 9. novembra Rada EÚ a Európsky parlament dohodli na reforme Systému obchodovania s emisiami (ETS). Reforma pre budúce desaťročie je však sklamaním pre niektoré priemyselné odvetvia aj environmentalistov.

Podľa Európskeho združenia výrobcov ocele (Eurofer) síce dohoda prináša čiastočnú odpoveď na potreby odvetvia, no nepodarilo sa jej naplniť cieľ udržania globálnej konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho priemyslu. „Dohoda síce rieši niektoré problémy pôvodného návrhu, no bolo by možné vytvoriť aj lepší balík opatrení,“ reagoval riaditeľ Euroferu Axel Eggert v tlačovej správe.

Vzhľadom na vysoké emisie je oceliarsky priemysel popredným účastníkom ETS.

Environmentalistom zase prekáža, že v niektorých členských štátoch budú môcť z modernizačného fondu za špecifických podmienok čerpať aj uhoľné elektrárne. Maxime Combes z francúzskej pobočky ATTAC vyhlásil, že „keď rastúci počet členských štátov ukončuje využívanie uhlia, je absurdné, že systém obchodovania bude nakoniec tento spôsob produkcie energie v iných častiach Únie podporovať.“

Stihli to na klimatickú konferenciu

Spokojne sa tvári zodpovedný člen Európskej komisie aj estónske predsedníctvo, ktoré predsedá Rade EÚ. „Dnešná dohoda ukazuje, že Európska únia pretavuje záväzky z Parížskej dohody o klíme do konkrétnych činov,“ vyhlásil komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/ako-naplnit-parizsku-dohodu-o-klime-cop23-odpoved-este-neda/

Privítal „masívnu schému riešenia úniku uhlíka“ (problému úniku energeticky náročných odvetví do krajín mimo EÚ) a vyhlásil, že „Európa je opäť na čele boja proti klimatickým zmenám.“

„Výsledok dohody významne posilňuje ETS, uchováva jeho environmentálnu integritu a podporuje inovácie a modernizáciu v energetike,“ vyhlásila Anniky Lampová, hovorkyňa estónskeho predsedníctva.

Politici boli pod tlakom dosiahnuť dohodu tento týždeň, aby sa ňou mohla Únia pochváliť na prebiehajúcich rokovaniach o klíme. Konferencia COP23 v Bonne sa zameriava na hľadanie riešení, ako implementovať Parížsku dohodu z roku 2015.

Modernizačný fond aj pre uhlie

Systém stanovovania emisných kvót a obchodovania s emisiami je hlavným nástrojom Európskej únie na obmedzenie emisií skleníkových plynov. S cieľom splniť klimatické ciele reguluje 12 000 priemyselných a energetických zariadení.

Zmiernenie pravidiel v tomto systéme však spôsobilo pokles cien uhlíka a vyvolalo politický tlak na čo najrýchlejšiu reformu.

Vyjednávania sa zasekli na pravidlách využívania nového fondu pre čistú technológiu. Niektorí poslanci a členské štáty žiadali, aby zariadenia, ktoré produkujú viac než 450 gramov oxidu uhličitého na kilowatthodinu, z fondov nemohli čerpať. To by vylúčilo uhoľné elektrárne a niektoré plynové prevádzky.

https://euractiv.sk/rozhovory/energetika/statny-tajomnik-envirorezortu-dekarbonizacia-energetiky-je-nezastavitelna/

Nakoniec sa provizórne dohodli na obmedzení modernizačného, fondu. Výnimku zatiaľ budú mať udržateľné projekty diaľkového vykurovania v krajinách, ktorých HDP je 30 percent pod európskym priemerom, tvrdia zdroje z európskych inštitúcií.

Poľsko, ktoré je závislé na uhlí, bojovalo proti obmedzeniu využívania modernizačného fondu a pravdepodobne má voči dohode aj naďalej výhrady.

Pod úrovňou 70 percent HDP Únie je Poľsko a Maďarsko. Ešte nižšie sa umiestňujú Bulharsko a Rumunsko. Slovensko je na úrovni 77 percent HDP Únie.

Vyššie ceny, viac aukcií

Provizórna dohoda sa snaží dosiahnuť krehkú rovnováhu medzi ambíciou v boji proti klimatickým zmenám a ochranou energeticky náročnýchodvetví, ktoré by sa kvôli prísnej klimatickej legislatíve mohli presunúť mimo Európy.

Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na zdvojnásobení objemu emisných povoleniek, ktoré môžu byť stiahnuté do trhovej stabilizačnej rezervy (MSR). Ide o krátkodobé opatrenie, ktoré má zvýšiť ceny. Nový mechanizmus, ktorý má limitovať platnosť kvót v MSR, by mal byť funkčný od roku 2023.

Tempo znižovania emisného stropu, nazývané „faktor lineárneho zníženia“ (LRF) sa zvýši na 2,2 percenta.

Dohoda tiež podľa zdrojov z Európskej únie hovorí o tom, že 57 percent uhlíkových povoleniek má byť obchodovaných prostredníctvom aukcie.

Aby však ochránila priemysel pred znížením množstva voľných povoleniek pri využití medzisektorového korekčného faktora (CSCF), umožňuje dohoda podmienečné zníženie podielu povoleniek v aukcii o 3 percentá.

Oceliari: Cena uhlíka stúpne príliš

Európski oceliari tvrdia, že reforma ich znevýhodní v svetovej konkurencii. „Aj najefektívnejšie oceliarne v Európe budú pravdepodobne čeliť vysokým nákladom, ktoré im vyplývajú zo systému (ETS),” povedal šéf Euroferu Axel Eggert.

Euroferu sa nepozdáva, že dohoda nezohľadňuje odpadové plyny z elektrární. To ich má znevýhodniť na trhu s emisnými povolenkami. Za „nedostatočné” považujú aj opatrenia pre prechádzanie využitiu CSCF.

„Nepodarilo sa nájsť žiadnu dohodu na celkovej kompenzácii nepriamych nákladov vo všetkých štátoch v sektoroch, ktorým hrozí únik uhlíka,” pokračuje Eggert.

„Zdvojnásobenie tempa rastu MSR a zneplatnenie miliárd povoleniek v MSR do roku 2030 tiež významne zvýši cenu uhlíka a podkope ciele nákladovej efektívnosti, ktoré si legislatíva sama predurčila,” dodáva zástupca európskych oceliarov.

Zelení sa spoliehajú na štáty

Holandský poslanec za Zelených Bas Eickhout vyhlásil, že ETS sa štvrtkovou dohodou zlepšil, no varoval, že už viac nie je „hlavným nástrojom EÚ v boji proti klimatickej zmene. Národné a ďalšie európske opatrenia sú stále nevyhnutné.“

Tento rok čaká Európsku úniu ešte veľa rozhodnutí o klíme a energetike. Na členské štáty a europoslancov čakajú pravidlá pre trh s elektrinou, reforma obnoviteľnej energie a zákony o energetickej efektívnosti.

Sam Van den Plas z európskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) vyhlásil, že „je jasné, že tento ETS bude slúžiť len ako základ pre ďalšie opatrenia, ktoré sa budú musieť uskutočniť v rámci balíka (legislatívnych opatrení z novembra 2016).“

Dohodu o Európskom systéme obchodovania s emisiami musia europoslanci a členské štáty ešte oficiálne schváliť.