Čerpacie stanice budú musieť zachytávať nebezpečné emisie

Europoslanci včera schválili návrh smernice z dielne Komisie, ktorá má výrazne znížiť množstvo nebezpečných výparov z benzínu a nafty, unikajúcich na čerpacích staniciach. Komisia ho predložila len pred piatimi mesiacmi, v decembru 2008. Rýchlemu schváleniu v EP predchádzala neformálna dohoda v Rade, takže novej legislatíve by už nemalo nič stáť v ceste.

Legislatíva vyžaduje, aby boli na všetkých nových, alebo výrazne rekonštruovaných čerpacích staniciach s ročným objemom viac ako 500 metrov kubických, do roku 2012 inštalované technológie na zachytávanie výparov typu „Stage II“. Ostatné, s výnimkou tých najmenších, budú musieť podmienku splniť do roku 2018.

Členské krajiny musia zabezpečiť, aby bola minimálna miera zachytenia výparov v nových systémoch 85%. Majú tiež vytvoriť systém označovania, ktorý bude upozorňovať vodičov na čerpacie stanice, ktoré už nové technológie zachytávania výparov používajú. Pre tých, ktorí pravidlá nesplnia, majú vytvoriť efektívnu, proporcionálnu a dostatočne odstrašujúcu penalizáciu.

„Táto smernica zlepší ochranu zdravia európskych občanov, nakoľko prispeje k udržaniu dohodnutých štandardov kvality vzduchu v EÚ v prípade dvoch škodlivých znečisťovateľov – prízemného ozónu a benzénu“, povedal komisár pre životné prostredie Stavros Dimas. Zákon podľa neho prispeje k naplneniu záväzku Únie riešiť znečistenie už „pri zdroji“.

Benzén je rakovinotvornou látkou a prispieva ku koncentráciu prízemného ozónu. Ten je jednou z najškodlivejších znečisťujúcich látok, ako pre ľudské zdravie, tak pre životné prostredie.

Podľa Komisie bola už technológia na zachytávanie výparov inštalovaná na čerpacích staniciach v približne polovici členských krajín, smernica ju má rozšíriť do všetkých.