30 rokov jadrovej energie na Slovensku

Slovensko oslavuje 30 rokov prevádzky dvoch reaktorov jadrovej elektrárne Bohunice V2 a 15 rokov prevádzky dvoch reaktorov jadrovej elektrárne Mochovce. Doteraz tieto štyri bloky vyrobili 290 terawatthodín elektriny a podľa informácií Slovenských elektrární zamedzili vypusteniu 15 miliónov ton emisií ročne do ovzdušia.

Slovensko patrí medzi členské krajiny EÚ, ktoré aj do budúcna počítajú s využívaním jadrovej energie. Slovenská vláda vo svojej novej Energetickej politike počíta s dostavbou 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce. Len v novembri akcionári Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel, odsúhlasili navýšenie rozpočtu na dostavbu dvoch blokov v Mochovciach o 830 miliónov eur. Možná je aj výstavba nových blokov v Jaslovských Bohuniciach.

Už dnes jadrové elektrárne Slovenských elektrární, pokrývajú viac ako 50 % energie spotrebovávanej na Slovensku. Dostavbou nových blokov by sme sa stali vývozcom elektrickej energie.

Zvyšovanie jadrových kapacít je problémom najmä pre environmentálne organizácie. Greenpeace Slovensko tvrdí, že výstavba dodatočných blokov nie je potrebná. Slovensko je už dnes v podstate sebestačné, pretože rozdiel medzi spotrebou a výrobou je možné pokryť inými zdrojmi elektriny na našom území. Dovoz elektriny je však mnohokrát trhovo efektívnejší.

„Keď sa niekedy Mochovce dostavajú a spustia, tak pôjde celý ich výkon na vývoz. Vzhľadom na prebytok elektriny na trhu a nízke ceny, zahraniční zákazníci budú mať k dispozícii lacnú elektrinu, ale problémy spojené s rádioaktívnymi odpadmi a likvidáciou elektrárne budú po doslúžení na pleciach ľudí,“ komentoval dostavbu Mochoviec koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Bezpečnosť atómových elektrární

Integrované hodnotenie ukazovateľov výkonnosti v oblasti prevádzky, bezpečnosti a spoľahlivosti Inštitútu jadrových prevádzkovateľov  (INPO), ktoré hodnotí obdobie ostatných 3 rokov, zaradilo slovenské jadrové bloky do prvej päťky celosvetového hodnotenia.

V roku 2013 dosiahli tlakovodné reaktory Slovenských elektrární hodnotu záťažového faktora 92,3%. Na tomto základe magazín Nuclear Engineering International vo svojom hodnotení 12- mesačnej výkonnosti  označil slovenské jadrové reaktory za najlepšie vo svojej triede.

Pavol Široký z Greenpeace však nepovažuje súčasné atómové elektrárne za bezpečné, pretože chýba verejná kotrola. „Úrad jadrového dozoru porušuje právo verejnosti kontrolovať bezpečnosť a vplyv jadrovej elektrárne na životné prostredie. Keď sú Mochovce také bezpečné, tak prečo sa Slovenské elektrárne a Úrad jadrového dozoru boja dokázať tieto tvrdenia a všetky dokumenty utajujú? Každopádne však sovietsku technológiu staršiu ako 40 rokov je len ťažko možné považovať za modernú a bezpečnú,“ dodal Široký.  

História jadrovej energie na Slovensku

Slovensko patrí medzi prvé krajiny, ktoré začali využívať jadrovú energiu na výrobu elektriny. Výstavba prvej slovenskej jadrovej elektrárne sa začala v roku 1958. Dnes patrí na popredné miesta v percentuálnom podiele jadra na celkovej výrobe elektriny.  

Atómová elektráreň Bohunice V2 bola k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985. V roku 1987 prešla elektráreň na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Dnes zásobuje teplom mesto Trnava, Leopoldov a Hlohovec. Od roku 2002 sa na blokoch V2 realizoval program modernizácie v celkovej hodnote 500 mil. EUR, ktorý bol v roku 2010 ukončený zvýšením výkonu na 505 MW/blok.

Každý blok v atómovej elektrárni Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Prvý blok elektrárne Mochovce dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW.