Maďarský europoslanec: Ak jadru stopneme dotácie, zanikne. Na trhu neobstojí

európske jadrové fórum, benedek jávor

Benedek Javor. FOTO-BJ

Rečníci na ENEF odkazujú na „nový formát“, pozostávajúci zo širšej diskusie a účasti občianskej spoločnosti. Odkazujú na vás. Cítite sa ako dôkaz skutočnej diskusie o jadrovej energetike na tomto fóre?

Som to skutočne ja, čo nazývajú „novým formátom“. ENEF je tu pre to, aby sme mali diskusiu. A ja verím, že potrebujeme férovú a otvorenú diskusiu o dôležitej téme jadrovej energie. Na dosiahnutie tohto cieľa nám treba vyváženú diskusiu, čo však nie je prípad ENEF. Diskusia je úplne nevyvážená. Miestnosť je plná jadrových lobistov a zástupcov priemyslu. Jedinú mimovládnu organizáciu reprezentujem ja. Ocitol som sa v „jame levovej“. Napriek tomu som presvedčený, že niekde začať musíme. Toto je experiment. Uvidíme, či je možné iniciovať debatu o jadrovej energie medzi lobistami a priemyslom na jednej strane a občianskou spoločnosťou a tvorcami politík, ktorí nie sú naklonení jadrovej energetike, na druhej strane. Dúfam, že v dlhodobom horizonte sa ENEF dokáže premeniť na rozmanitejšie a pestrejšie diskusné fórum.

Prečo sa jadrová energetika otvára diskusii práve teraz?

Cítia obrovský spoločenský tlak. O jadrovej energii sa veľmi diskutuje z niekoľkých dôvodov. Prvým je Fukušima, ktorá úplne zmenila súhlasný postoj spoločnosti a jej chápanie jadrovej energie. Druhým je revolúcia v obnoviteľných zdrojoch energie. Ich ceny už dlhé roky klesajú a teraz sú na trhu konkurencieschopné. Jadro žilo po celé desaťročia po ochranným dáždnikom vo veľmi dobrom vzťahu so štátom. Mysleli si, že v tejto zlatej klietke môžu žiť ďalej. Napokon si uvedomili, že to už viac neplatí.

Tretím dôvodom je, že nukleárna energia musí čeliť faktu, že na trhu nie je konkurencieschopná. Zástupcovia jadrového priemyslu a lobisti tu jasne povedali, že ceny energií nie sú schopné pritiahnuť investície, a že potrebujú verejné zdroje. To vedie k obavám a vytvára spory.

Jadrová energia dostávala po desaťročia množstvo skrytých dotácií.

Zašli ste až tak ďaleko, že tvrdíte, že jadrová energetika je v porovnaní s ostatnými zdrojmi energie zvýhodnená. Prečo si to myslíte? Oni hovoria, že obnoviteľné zdroje sa tešia obrovskej podpore z verejných zdrojov.

Nie. Po prvé, jadrová dostávala po desaťročia množstvo skrytých dotácií. Vo väčšine prípadov  nikdy nezaplatili skutočné náklady na jadrový odpad. Náklady za vyraďovanie sú veľmi podcenené a tak ďalej. Každá krajina s jadrovou energetikou ju tak či onak dotuje zo štátneho rozpočtu.

Po druhé, prípady jadra a obnoviteľných zdrojov sú úplne odlišné. Dotácie pre obnoviteľné zdroje boli zabezpečené, pretože tvorcovia politík si mysleli, že sú nevyspelou technológiou. Spočiatku potrebovali pomoc, aby sa dostali na trh a boli konkurencieschopné. Až potom môžeme zastaviť ich dotovanie. Táto politika podľa všetkého fungovala dobre. Obnoviteľné zdroje dosiahli úroveň trhovej konkurencieschopnosti. A existuje veľký tlak, aby sa zastavili dotácie pre obnoviteľné zdroje.

S jadrom je to však úplne iné. Je to vyspelá technológia, ktorú používame viac než 60 rokov. Teraz požadujú viac dotácií, čo naznačuje že v celej svojej histórii, neboli schopní dosiahnuť konkurencieschopnosť. Ak chceme udržať sektor, ktorý nám nedáva takú nádej, akú prinášajú obnoviteľné zdroje, mám dojem, že bude potrebovať verejné zdroje na obdobie 50, 60, 100 rokov. Za toto lobuje jadrový priemysel. Keď si uvedomil, že nie je konkurencieschopný, začal hlasno hovoriť o klimatických zmenách. Rovnakí ľudia sa o ne nezaujímali v predchádzajúcich rokoch. Väčšina obnoviteľných zdrojov – nie všetky – má dokonca lepšiu uhlíkovú stopu než jadro. Má menšiu uhlíkovú stopu ako fosílne palivá, ale obnoviteľné energie sú na tom ešte lepšie. Keď dosiahneme bod, v ktorom sa obnoviteľné zdroje zlepšia v znižovaní emisií, už nebude dôvod pre špecifický status pre jadrovú energiu. Nakoniec, ak zahrnieme – a tu súhlasím s (jadrovou lobby v Bruseli)  Foratomom – všetky externality vrátane cien CO2 a necháme trh pracovať, bude nad slnko jasné, že dekarbonizáciu možno dosiahnuť s využitím obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti s oveľa lepšou nákladovou efektívnosťou ako v prípade jadra.

Prípad elektrárne v Páks je, ako v maďarčine vravíme, zverolekárov kôň.

Európska komisia čoskoro rozhodne o štátnej pomoci pre výstavbu nových reaktorov v maďarskej jadrovej elektrárni Péks. Je projekt dlhodobo udržateľný?

Prípad elektrárne v Páks je, ako v maďarčine vravíme, zverolekárov kôň. Vykazuje všetky symptómy, ako dokáže byť projekt dezinterpretovaný a pokazený.

Po prvé, ja spochybňujem už len to, či Maďarsko potrebuje dva nové bloky. Za intenzívnych investícií do energetickej efektívnosti by sme mohli znížiť spotrebu energie v krajine za oveľa nižšiu cenu než investícia za 12 miliárd eur do nových blokov v Páks.  Nižšiu spotrebu energie môžu uspokojiť obnoviteľné zdroje. Vlani som si spolu so zelenou frakciou v Európskom parlamente objednal veľmi podrobnú analýzu z Wuppertal Institut v Nemecku, od jedných z najlepších analytikov pre energetickú politiku v Európe. Navrhli vlastný model maďarskej energetiky založený na obnoviteľných zdrojoch a efektívnosti. Dokázali, že je to možné a lacnejšie ako investícia do Páks.  Bola to prvá analýza tohto druhu, pretože maďarská vláda nikdy neskúmala, či je tu vôbec potreba alebo aké sú iné možnosti.

Prečo sa teda Maďarsko rozhodlo pre výstavbu nových blokov?

K tejto otázke sa vrátim, pretože je najťažšia a nie som si istý, či poznám odpoveď. Sú tu ale ďalšie problémy. Projekt dostavby porušuje európske právo v niekoľkých oblastiach vrátane štátnej pomoci a verejného obstarávania.

Komisia rozhodne.

Komisia možno dospeje v najbližších týždňoch k dohode s maďarskou vládou. To však nie je koniec príbehu. Podľa toho, čo vieme, je projekt založený na veľmi slabom právnom základe, je založený najmä na lžiach. Čaká nás rozsiahla právna diskusia. Aj keď vznikne dohoda medzi Komisiou a vládou, prídu súdne procesy ohľadom štátnej pomoci a tendrov.

Prečo maďarská vláda klame?

Sčasti preto, že maďarskí úradníci zodpovední za energetiku sú trochu staromódni a stále žijú v 90. rokoch 20. storočia. Rozumejú energetickým trhom 90. rokov a neuvedomujú si, čo sa stalo za posledných 10 rokov.

Po druhé preto, že náš projekt energetického systému založeného na obnoviteľných zdrojoch a energetickej efektívnosti pre Maďarsko si vyžaduje intenzívnu regionálnu a európsku spoluprácu. Potrebujeme jednotný trh a intenzívnu spoluprácu so susedmi vrátane Slovenska.

Medzi Maďarskom a Slovenskom existuje prepojenie.

Máme fyzické aj trhové prepojenie, ale napríklad regulácia siete je stále v rukách národných úradov. Členské štáty si ju chcú ponechať, čo naozaj nie je efektívne v prípade tak malých trhov ako Slovensko, Slovinsko či Maďarsko.

V koho rukách by mala byť regulácia siete?

Podľa môjho názoru potrebujeme regionálnu spoluprácu. Rôzne zdroje energie v rôznych členských štátoch, predovšetkým obnoviteľné energie, sa dajú regulovať oveľa efektívnejšie na regionálnej úrovni.

Možno si myslia, že je dobrým riešením urobiť z Maďarska energeticky nezávislý ostrov v strede Európy.

Hovoríte o posilnení európskej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)?

Áno. V tomto momente toho ACER nie je schopný. Ale som presvedčený, že existuje pevný právny základ pre zriadenie regionálnej regulačnej platformy, v ktorej budú členské štáty spolupracovať. Husto poprepájané regionálne elektrizačné sústavy od Prahy až po rumunskú Constantu sa dajú regulovať oveľa efektívnejšie.

To, čo dnes vidíme – maďarskú vládu, ktorá krok za krokom uvoľňuje vzťahy s európskymi partnermi a posilňuje vzťahy s Ruskom a ďalšími východnými partnermi – ide presne opačným smerom. Ak sa nechce zúčastňovať na silnej regionálnej a európskej spolupráci s cieľom jednotného európskeho energetického trhu, potom musí robiť niečo iné. A na malom trhu, ako je ten maďarský, to nie je jednoduché. Možno si myslia – keďže sú v podstate veľmi zapálení pre jadrovú energiu a staromódne energetické systémy – že je dobrým riešením urobiť z Maďarska energeticky nezávislý ostrov v strede Európy.

Vďaka ruskej technológii a pôžičke?

To spochybňujem. Pretože to svojím spôsobom oslobodzuje Maďarsko, ale namiesto toho vytvára závislosť na Rusku. Nové jadrové bloky sú financované z ruských peňazí, čo vytvára 30-ročné finančné puto k Rusku. Je tam tiež závislosť na ruskej technológii.

A po tretie (vo vzťahu k stavbe nových blokov v Páksi) ide, samozrejme, o problém korupcie. Nie je ľahké kradnúť peniaze z miestnych investičných projektov malých solárnych panelov na strechách domov alebo veterných turbín, ktoré stavajú obce. Ale z obrovskej investície za 12 miliárd eur, ktorá je v rukách vlády… V Maďarsku je odhadovaná korupčná sadzba 15 až 20 percent. Aj keby sme počítali s nižšou sadzbou, znamená to stratu takmer dvoch miliárd eur v nákladoch na korupciu z celej investície. To budí zo strany niektorých ľudí veľký záujem o tento projekt.

Ako vidíte budúcnosť jadrovej energie? Malo by dôjsť k  odstaveniu (phase-out) elektrární alebo by mala jadrová energia pokročiť k nižším nákladom a vyššej bezpečnosti?

Z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska by sme mali reaktory odstaviť. Ale toto je samozrejme politické rozhodnutie. Nemecko ho urobilo. Iné štáty nie sú pripravené na odstavenie pre environmentálne obavy, ktoré nezdieľajú. Je to smutné a nezodpovedné vo vzťahu k občanom, ale je to fakt.

V skutočnosti je to oveľa jednoduchšie. Ak Komisia a členské štáty nevytvoria úplne umelý rámec pre jadrovú energiu, vyradí sa zo súťaže v energetike sama, pretože bude jednoducho pridrahá v porovnaní s inými zdrojmi energie. Snažím sa zabrániť zriadeniu tak prospešného právneho a finančného prostredia pre jadrovú energiu.

Aj súčasné trhové pravidlá zabijú jadrovú energiu, ak sa budú uplatňovať do dôsledkov.

Hovoríte o novom dizajne trhu s elektrinou, ktorý má predložiť Komisia?

Uvidíme, samozrejme, ako bude vyzerať nový dizajn trhu s elektrinou. Ale to, čo teraz vidím, je, že aj súčasné trhové pravidlá zabijú jadrovú energiu, ak sa budú uplatňovať do dôsledkov. Nevznikla nová špecifická legislatíva pre jadrovú energiu, ale odvolávajú sa na Zmluvu o Euratome, aby jadrovú energiu vyňali spod existujúcich trhových pravidiel vrátane hospodárskej súťaže a verejného obstarávania. Je to veľmi nebezpečné, pretože v dlhodobom horizonte to podrýva konkurencieschopnosť európskej ekonomiky.

Po druhé, je to príklad a každý môže povedať: Jadro je mimo pravidiel jednotného trhu, prečo s nami nezaobchádzate rovnako?

Ktorým smerom by sa mal uberať nový dizajn trhu s elektrinou podľa vás ako podpredsedu europarlamentného výboru pre životné prostredie?

Očakávam – a viackrát som to povedal podpredsedovi Komisie pre energetickú úniu Marošovi Šefčovičovi – že nový dizajn trhu s elektrinou prinesie jasné a predvídateľné trhové pravidlá bez výnimiek. Potrebujú to spotrebitelia, potrebuje to energetický sektor vrátane obnoviteľných, fosílnych aj jadrových zdrojov. Investície v energetike sú dlhodobé, takže potrebujeme stabilitu a predvídateľnosť. To nám teraz chýba.

Druhá téma je citlivejšia. Všetci, aj premiéri (Slovenska a Česka, ktorí hovorili na fóre) sa odvolávajú na slobodu členských štátov zvoliť si vlastný energetický mix. To je pravda. Ale oni tento termín používajú nesprávne. Pretože sloboda nemôže znamenať, že vyjmú niektoré zdroje energie zo spoločných pravidiel jednotného trhu. Ak áno, potom sa rozlúčme s jednotným trhom. Akýkoľvek je váš energetický mix, musí spĺňať požiadavky jednotného trhu. Komisia je strážcom zmlúv a jej úlohou je, aby ich členské štáty dodržiavali.

Z angličtiny preložil Oliver Vavro.