Zamestnanosť, rast a investície v EÚ a na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V piatok, 9. októbra 2015 sa v na pôde Centra európskych štúdií FSV UCM v Trnave konala prednáška v rámci série „EU Stakeholder Brunch“. Témou prednášky Lívie Vašákovej a Ľudmily Majláthovej zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a následnej diskusie so študentami bolo: „Zamestnanosť, rast a investície v EÚ“ .

Prezentácie na stiahnutie:

Lívia Vašáková: Ekonomické prirority EK

Európsky investičný plán, Európsky semester, zamestnanosť

Ľudmila Majláthová: Možnosti financovania investícií na Slovensku (EŠIF a celoeurópske programy)