Prečo by odmietnutie CETA bolo dobrou správou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CETA

protesty proti CETA, zdroj: Flickr

Nachádzame v rozhodujúcom bode pre budúcnosť medzinárodnej obchodnej politiky. Krach TTIP a CETA môže  vydláždiť cestu pre férovejší a demokratickejší svet, tvrdí Paul de Clerk.

Paul de Clerk pôsobí v európskej pobočke organizácie Priatelia Zeme, kde zastáva funkciu programového koordinátora pre ekonomickú spravodlivosť.

 

Európska únia, jeden z najväčších obchodných blokov na svete, je tento mesiac už druhýkrát na pokraji zlyhania v rokovaniach o významnej obchodnej dohode.

Podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) sa pravdepodobne odkladá kvôli námietkam zo strany niekoľkých regiónov v Belgicku,

Navyše sme zároveň takmer pred odmietnutím návrhu dohody TTIP. Namiesto zúfania si by sme mali tento vývoj vnímať ako jedinečnú príležitosť. Európska únia by sa do budúcnosti mala chopiť vodcovskej úlohy pri formovaní takých obchodných podmienok, ktoré by priniesli úžitok ľudom aj životnému prostrediu.

Odpor voči TTIP a CETA nemá v dejinách EÚ precedens. Obavy vyjadrili milióny obyvateľov naprieč kontinentom, vrátane právnikov, akademikov, politických strán, samospráv a prakticky celého spektra občianskej spoločnosti. Výhrady voči dohode prezentovalo viacero vlád. Jedine Valónsko však našlo odvahu dať dohode červenú kartu.

Valónsko nám robí láskavosť

Tento belgický región nám svojim neochvejným odporom robí láskavosť. Po prvé tým len uplatňujú svoje demokratické právo. Najvýznamnejšia kritika z Valónska smeruje k spôsobu, akým CETA oprávňuje zahraničných investorov žiadať od vlád kompenzácie v prípade, keď im svojimi demokratickými rozhodnutiami na ochranu občanov a životného prostredia, prekazia možný zisk. Valónsko teda čelí nie len značným finančným záväzkom, ale aj vážnemu oslabeniu demokratických rozhodovacích právomocí.

Je úplne prirodzené, že tento región má svoj názor.

Po druhé, valónsky parlament zašiel ešte ďalej než ostatné vlády a parlamenty v EÚ. Ešte pred zaujatím stanoviska sa detailne na text dohody CETA pozrel a diskutoval o argumentoch pre a proti. Bohužiaľ, v Nemecku viedla podobná kritika len k návrhu doplňujúcej deklarácie k dohode. Tá je len utišujúcim prostriedkom, ktorý neriešila akúkoľvek námietku, predovšetkým pokliaľ ide o ochranu investícií.

Valóni však majú plné právo nenechať sa oklamať takýmto PR cvičením a vytrvať v opozícii kým nedostanú náležitú odpoveď.

Panika medzi politikmi už začala. Tvrdia, že ak CETA zlyhá, EÚ v budúcnosti nebude schopná uzatvárať podobné obchodné dohody.

Ale čo ak je to správne?

Vyjednávania o CETA sa odohrávali pod vedením bývalého kanadského premiéra Harpera, jedného z najkonzervatívnejších kanadských lídrov desaťročia. Harper tvrdí, že CETA je najpokrokovejšou obchodnou dohodou. To je však úplný nonsens. Dohoda dokáže prinajlepšom presunúť tovar a prácu z jednej krajiny do druhej. Pravdepodobne to bude mať za následok presun kompetencií do rúk veľkých korporácií. Posledné tri roky intenzívnej diskusie o TTIP a CETA ukazujú, že nepripúšťajú ani len najmenšiu verejnú kontrolu.

Nová obchodná politika

Nezaoberajú sa ani žiadnym globálnym problémom. Všetci vidíme dôsledky rastúcej liberalizácie a globalizácie: prehlbujúca sa nerovnosť, trvalé poškodzovanie planéty a stúpajúca nespokojnosť s mainstreamovou politikou, ako aj so samotným projektom Európskej únie. Nemôžeme sa teda diviť, ak sa občania verejne postavia a povedia: Stačilo.

Nastal čas vytvoriť novú obchodnú politiku pre EÚ aj národné vlády, ktorú bude verejnosť akceptovať, ktorá bude pripravená na budúcnosť a bude transparentná. Nový spôsob obchodovania by mal prispievať k odstráneniu nerovnosti, zabráneniu daňovým únikom, zastaveniu poklesu biodiverzity a k prevencii klimatickej zmene. Musí obsahovať záruky voči verejnosti, zákony sa musia prijímať otvorene, mimo vplyvu veľkých firiem, čím sa posilní demokracia.

Občania dokážu oceniť férovosť. Cieľom nových obchodných dohôd by nemala byť len ochrana našich vlastných záujmov, ale taktiež snaha umožniť zvyšným regiónom sveta udržateľne a dostatočne sa rozvíjať.

Ak si vytvorenie priestoru na otvorenú politickú diskusiu o tom, čo Európa skutočne potrebuje, vyžaduje to, aby valónska vláda pochovala dohodu CETA, tak ich plne podporujeme. Valónsko ochráni nie len tri milióny svojich obyvateľov, ale zároveň bráni záujmy obrovskej väčšiny z 500 miliónov občanov EÚ. Európski tvorcovia politík by sa mali tejto príležitosti chopiť. Je to šanca pre EÚ, aby ukázala cestu vpred, znovu sa prihlásila k sociálnej demokracii a zaviedla ekonomický systém, ktorý prispieva k udržateľnému a spravodlivému svetu.