Pomôže atómová energia?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Zvyšujúca sa závislosť na malej skupine zahraničných dodávateľova stále vážnejší dopad na globálne otepľovanie opätovne naštartovali debatu o potrebe európskej energetickej politiky. 10. januára 2007 Komisia predstaví Strategický energetický prehľad, ktorý zanalyzuje výhody a negatíva každého z potenciálnych zdrojov energie.

Štúdia poukazuje na to, že „nukleárna alternatíva“ nie je len jednou alternatívou. V Európe sa presadilo niekoľko rôznych prístupov:

  • Budovanie nových reaktorov,
  • moratórium (teda žiadne nové reaktory),
  • postupné odstavenie (redukovanie počtu existujúcich reaktorov),
  • budovanie nových druhov reaktorov,
  • spracovanie odpadu a investície do výskumu a vývoja.

Autori ďalej tvrdia, že dnešné potreby splní len rôznorodý energetický mix, nakoľko ani obnoviteľné zdroje, ani jadrová fúzia, nie sú na úrovni, kedy by mohli nahradiť fosílne palivá v širšej miere. Hoci jadrovej energii v súčasnosti chýba dôvera verejnosti kvôli obavám z jej bezpečnosti, podľa autorov môžu dodatočné investície do výskumu a vývoja tieto problémy vyriešiť.

Okrem toho, tí, čo argumentujú proti využívaniu jadrovej energie, nepredkladajú plán ako vyrovnať výpadok výroby energie, pokračujú autori. Podľa nich je z dát zrejmé, že bez jadrovej energie sa nezaobídeme. Štúdia prichádza k záveru, že sa preto túto možnosť nemôžeme ignorovať.


Plné znenie štúdie nájdete v anglickom jazyku na tejto linke