Ako sa zmenil rozpočet Únie za posledných 10 rokov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

euro budget

zdroj: Európska komisia

Od roku 2007, kedy vošla do platnosti takzvaná finančná perspektíva na roky 2007 až 2013, sa rozpočet Európskej únie významne zmenil.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, alebo Lisabonská zmluva, ktorá začala platiť v roku 2009, dala európskym inštitúciám nové právomoci v oblasti vlastných zdrojov rozpočtu, viacročného finančného rámca (VFR) – ktorý nahradil finančnú perspektívu – ako aj ročných rozpočtov Únie.

Finančná kríza a následná kríza v eurozóne viedli k rôznym úsporným opatreniam v členských štátoch EÚ, ktoré sa týkali aj spoločného rozpočtu Únie.

Najnovšia analýza držiteľa titulu Jeana Monneta v oblasti rozpočtu EÚ Giacoma Benedetta pre Európsky parlament sumarizuje zmeny európskej pokladnice za posledných 10 rokov.

 

Celý text analýzy v angličtine nájdete na tejto linke.

Rozhovor s Giacomom Benedettom o reforme rozpočtu EÚ nájdete tu.

Fokus EurActivu o reforme európskej pokladnice si prečítajte tu.