V Európe je najlepšia ponuka pracovnej sily

 

Krátka správa:

Takmer polovica vlastníkov podnikov v USA mala medzi februárom a augustom 2006 problémy s nájdením dostatočne kvalifikovaného personálu. Naproti tomu v Európe mal podobné problémy len jeden zamestnávateľ zo šiestich. Naznačujú to výsledky nedávneho prieskumu spoločnosti Manpower. Táto spoločnosť, ktorá sprostredkúva prácu na dočasný úväzok, vykonala prieskum na vzorke 32 000 zamestnávateľov v 26 krajinách na všetkých kontinentoch. Podľa jej správy je dopyt a ponuka kvalifikovanej práce v Európe omnoho viac vyváženejšia než  v ázijsko-pacifickom regióne, aj než je globálny priemer.

Správa poukazuje na to, že jedným z dôvodov vysokej nezamestnanosti v Európe, najmä pokiaľ ide o vysoko kvalifikovaných uchádzačov o prácu, je nedostatočný dopyt po takýchto pracovníkoch na trhu práce (teda nedostatočná ponuka).

Správa tiež ukazuje, že v niektorých regiónoch naozaj existujú obmedzené nedostatky v ponuke kvalifikovanej práce. V Rakúsku je počet zamestnávateľov, ktorí majú podobné problémy, takmer taký vysoký ako v Ázii. Francúzsko a Veľká Británia majú nedostatky v podnikateľských službách, Írsko v poľnohospodárstve, v Holandsku v sektore výroby elektrickej energie, plynárstve a vodárenskom priemysle, Nórsko a Švajčiarsko v stavbárstve a Španielsko v hoteliérstve a reštauračných službách.

Regióny s vysokým dopytom po kvalifikovanej práci (viac než 30% podnikov hlási v tomto ohľade problémy) sú Korutánsko a Dolné Rakúsko v Rakúsku, Bruselský región v Belgicku, Connaught v Írsku a severozápadné Anglicko vo Veľkej Británii.

Najímanie kvalifikovaných zamestnancov Nedostatok vhodných kandidátov
Otázka: Prijala by vaša organizácia za posledných 6 mesiacov viac kvalifikovaných zamestnancov* na trvalý pracovný úväzok, ak by našla viac kandidátov s vhodnými schopnosťami? Otázka: Spôsobuje nedostatok vhodných kandidátov, že vaša spoločnosť musí platiť vyššie mzdy / kompenzácie na kvalifikované* pozície v porovnaní s obdobím pred rokom?
áno    nie     neviem N.A.    áno    nie      neviem N.A.   
Rakúsko 23 76 1 0 26 70 4 0
Belgicko 15 83 2 0 13 82 5 0
Francúzsko 12 86 2 0 8 88 4 0
Nemecko 16 84 0 0 16 79 5 0
Írsko 17 79 3 1 13 84 3 0
Taliansko 18 81 0 1 16 82 1 1
Holandsko 13 86 1 0 10 84 6 0
Nórsko 14 82 4 0 24 69 7 0
Španielsko 23 76 1 0 20 75 5 0
Švédsko 16 79 5 0 12 80 8 0
Švajčiarsko 18 78 4 0 11 83 6 0
Británia 16 55 3 19 17 77 6 0
16 80 2 0 14,5 81 5 0
Ázia** 31,5 58,5 11 0,5 26 62,5 10,5 0
USA 45 46 9 0 38 53 9 0
Globálny priemer 29 66 4 1 25 69 6 0

Zdroj: Manpower – Talent Shortage and Wage Inflation Survey

* Pozície ako účtovníci, inžinieri, sestričky, sales / marketingoví manažéri, atď. ktoré väčšinou vyžadujú vysokoškolské vzdelanie
** Čína, Hongkong, India, Japonsko, Singapur, Taiwan

V mnohých  prípadoch zamestnávatelia tvrdia, že sa snažia vykompenzovať nedostatky tým, že platia vyššie mzdy. V niektorých prípadoch tak urobilo len veľmi málo zamestnávateľov. Zdá sa, že či nedostatky v ponuke kvalifikovanej práce vedú alebo nevedú k vyšším mzdám závisí na množstve iných faktorov, ktoré neboli predmetom tohto výskumu.