Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Škrt pre čínske firmy. Europarlament schválil nové antidumpingové pravidlá. – euractiv.sk

Škrt pre čínske firmy. Europarlament schválil nové antidumpingové pravidlá.

Nové pravidlá majú chrániť EÚ pred čínsky dumpingom. FOTO: Twitter.com


Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Európsky parlament v stredu jednoznačne odhlasoval zákon, ktorý dá EÚ oveľa širšie možnosti brániť sa proti neprimerane lacnému importu z Číny.

Ochrana firiem a pracovných miest

Cieľom nariadenia je zvýšiť ochranu pracovných miest a podnikov v EÚ a potláčať nekalé obchodné praktiky tretích krajín. Predovšetkým Čína svojimi výraznými hospodárskymi zásahmi zvyšuje konkurencieschopnosť svojich firiem.

Prílev tovarov predávaných pod výrobné náklady naopak podkopal konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a zničil státisíce pracovných miest po celej Únii.

Zákon, ktorý sa rodil niekoľko rokov, zavádza tiež nový systém pre  výpočet antidumpingových vyrovnávacích ciel na dovoz z krajín so závažnými tržnými deformáciami.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/eu-dospela-k-dohode-o-novych-antidumpingovych-pravidlach/

„Nová metodológia na výpočet dovozných ciel z krajín s významnými narušeniami trhu je úplne kľúčová pri riešení hlavných problémov medzinárodného obchodu,“ vyhlásila eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Podľa novej legislatívy sa pri rozhodnutiach o uvalení ciel budú príslušné autority rozhodovať aj na základe dopadu pracovných a environmentálnych podmienok v danej krajine na tvorbu cien. V tomto ohľade ide z celosvetového hľadiska o unikátnu antidumpingovú legislatívnu úpravu.

Zákon má zaistiť, aby „bol európsky priemysel dobre vybavený pred neférovou konkurenciou,” povedala ešte pred hlasovaním švédska eurokomisárka.

Predseda výboru pre medzinárodný obchod Bernd Lange (S&D) je presvedčený, že nový systém ochráni výrobcov pred nekalými praktikami.

„Som hrdý na výsledok, ktorý sme dosiahli. Posilnili sme ochranu nášho obchodu a zaistili sme, že legislatíva na obranu obchodu po prvýkrát berie do úvahy pracovnoprávne a environmentálne štandardy,“ vyhlásil po prijatí novej právnej úpravy.

Parlamentom schválené znenie novej právnej úpravy je výsledkom dohody poslancov so zástupcami Rady EÚ z 3. októbra tohto roku. Za zákon zdvihlo ruku 554 europoslancov, 48 ich bolo proti jeho prijatiu. Právoplatnosť by mal nadobudnúť ešte pred koncom tohto roku. Na to však ešte musí dostať zelenú od Rady EÚ.

Trhová, či netrhová ekonomika?

Podľa čínskeho ministra obchodu sú nové antidumpingové pravidlá v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Z pohľadu Číny ide o obzvlášť citlivú záležitosť. Na júnovom samite Čína-EÚ kvôli tomu ázijská veľmoc odmietla podpísať spoločné vyhlásenie ohľadom klimatických zmien.

Nové opatrenia sú totiž akousi kompenzáciou za dôsledky toho, že WTO po novom garantuje Číne status trhovej ekonomiky, čo výrazne skomplikuje dokazovanie jej nelegálnych obchodných praktík.

Keď sa v roku 2001 Čína stala členom WTO, v podmienkach prístupovej dohody bola klauzula, podľa ktorej sa nasledujúcich 15 rokov bude považovať za rozvojovú ekonomiku. Z toho sa vychádzalo aj pri výpočtoch antidupingových ciel.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/kto-ma-dodat-dokazy-v-pripade-cinskeho-dumpingu-institucie-sa-nedohodli/

Za týchto podmienok pre EÚ nebolo ťažké rýchlo zaviesť prísne antidumpingové pravidlá, ktoré zároveň neodporujú podmienkam WTO.

To prestalo platiť minulý rok a Čína odmieta, aby sa na ňu aj naďalej nazeralo ako na špeciálny prípad.

„Nejde o to, – nikdy o to ani nešlo -, či udelíme Číne status trhovej ekonomiky. Čína skrátka nie je trhovou ekonomikou,“ vyhlásila eurokomisárka Mamlstromová. „Keby ňou bola, veci by boli omnoho jedoduchšie“, dodala.

Podľa nových pravidiel sa za dumping bude považovať situácia, kedy ceny za dovoz budú menšie ako domáce ceny vo všetkých členských krajinách WTO.

Budú však existovať výnimky pre prípady, kedy dochádza k umelým narušeniam trhu. Takými sú napríklad nadmerné štátne zásahy, čo sa bude týkať hlavne čínskych firiem.

Očakáva sa, že po tom, čo nova legislatíva vstúpi do platnosti, Európska komisia vypracuje správu o rozsahu trhových deformácii v Číne.