Rakúsko: zahraniční pracovníci áno, sociálny dumping nie

Rakúsky kancelár Christian Kern, zdroj EurActiv.com

„V Rakúsku nikto nehovorí, že Rakúšania sú na provom mieste,“ povedal Kern novinárom po včerajšom stretnutí s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom.

Šetriť chcú na deťoch

Rakúska ministerka sociálnych vecí upriamila pozornosť na decembrový návrh Komisie, na základe ktorého majú členské štáty spraviť poriadok v dávkach v nezamestnanosti.

Verejne prisľúbila, že pokiaľ sa návrh nezmení a nebude obsahovať možnosť pre krajiny obmedziť príspevky na starostlivosť o deti pre pracovníkov, ktoré žijú v chudobnejších členských krajín, zablokuje ho.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble pripravuje v rámci Nemecka návrh zákona, ktorým sa má príspevok na starostlivosť o dieťa žijúce v krajine, kde sa vyplácajú nižšie sociálne dávky, znížiť o polovicu.

Príspevok na starostlivosť o dieťa posielajú z Nemecka domov najmä občania pochádzajúci z Poľska, Rumunska, Bulharska a Chorvátska.

Eurokomisárka takéto návrhy odmieta

Eurokomisárka pre sociálne veci Marianne Thyssenová v piatok 10. februára kritizovala Schäubleho návrh s tvrdením, že nemôžeme vytvárať deti dvoch kategórií.

Žiaden členský štát v súčasnosti dávky na starostlivosť o dieťa žijúce v inej krajine EÚ neobmedzuje.

Občania Únie majú právo dostávať sociálne dávky v členskej krajine, v ktorej žijú a pracujú. Thyssenová odsúdila vyhlásenia Rakúska, Nemecka a ďalších bohatších štátov Únie, volajúcich po právnej úprave, ktorá by im umožnila znížiť príspevky na starostlivosť o deti žijúce mimo daného štátu.

Posun pri vyslaných pracovníkoch

Kern vo svojom vyjadrení nenarážal výslovne na zámer jeho ministerky okresať dávky na starostlivosť o dieťa. Namiesto toho vyzdvihol návrh Európskej komisie na reformu pravidiel pre pracovníkov, ktorých dočasne vysielajú z jednej členskej krajiny do druhej.

Návrh nariadenia o vyslaných pracovníkov je momentálne na mŕtvom bode, po tom, čo voči nemu namietali viaceré krajiny východnej Európy, vrátane Slovenska. Argumentujú, že návrh diskriminuje firmy z nízkopríjmových krajín, ktoré už aj tak za posielanie zamestnancov za hranice musia platiť vysoké právne a administratívne poplatky.

Bohatšie krajiny ako Nemecko, Francúzsko, či Rakúsko trvajú na tom, že nariadenie eliminuje sociálny dumping. Francúzsko prijíma viac vyslaných pracovníkov ako ktorýkoľvek ďalší členský štát.

„Potrebujeme, aby tu prišlo k zásadnému posunu,“ povedal novinárom kancelár Kern.

Nárast nezamestnanosti

Komisia vo svojej ekonomickej predpovedi odhaduje, že Rakúsko sa stane jednou zo štyroch európskych krajín, ktoré v najbližších dvoch rokoch zaznamenajú stúpajúcu mieru nezamestnanosti. Odhad predpokladá nárast zo 6 % v roku 2016 na 6,2 % v roku 2018.

Zvyšné tri krajiny, ktorým eurokomisia do roku 2018 predpovedá rast nezamestnanosti sú Spojené kráľovstvo, Portugalsko a Estónsko.

„Problém pre nás nepredstavujú ľudia z iných európskych krajín, ktorí v Rakúsku pracujú. Problém spočíva v tom, že na to nemajú férové podmienky,“ upresnil Kern.

Juncker chce bojovať proti sociálnemu dumpingu

Juncker vyhlásil, že Komisia by sa mala vysporiadať so sociálnym dumpingom, teda s praktikami zneužívania zamestnancov v podobe slabo zaplatenej práce alebo nevhodných pracovných podmienok.

„Vnútorný trh sme nevytvorili preto, aby sa so zamestnancom, ktorý sa presťahuje z krajiny A do krajiny B, v druhej krajine zaobchádzalo horšie ako v tej prvej. To sa v žiadnom prípade nedá nazvať zamestnanecky-priateľská politika,“ upozornil.