Problémy s fungovaním jednotného trhu

trh práce, sociálna, zamestnanosť,

 

Krátka správa:

Podľa štúdie, zverejnenej ekonomickým think-tankom Bruegel, ostáva obchod medzi krajinami EÚ skromným a je stále o dva až trikrát nižší než obchod medzi štátmi USA. Európske krajiny vydávajú v priemere 86% na národné produkty a služby a len 10% na také, ktoré sú pôvodom z inej európskej krajiny.

Európania sa pozerajú do zahraničia viac pri investovaní a umiestňujú okolo 18% svojho kapitálu v iných krajinách EÚ oproti 65%, ktoré investujú doma. Podiel Európanov, ktorí pracujú v inej krajine EÚ je však nižší než 2%.

Preto, napriek tomu, že sú Európske politiky namierené na odstránenie prekážok, brániacim mobilite produktov, kapitálu a a ľudí naprieč hranicami, integrácia nie je zďaleka dokonalou. To je však premenlivé medzi jednotlivými krajinami s tým, že malé ekonomiky ako Belgicko alebo Rakúsko sú omnoho viac integrované ako krajiny na okraji EÚ ako Grécko alebo Španielsko.

Štúdia varuje, že jednotná mena v dlhodobom horizonte bez jednotného trhu nemôže prežiť. Zdôrazňuje sa v nej tiež, že trhy pre tovary, služby a kapitál sú vzájomne prepojené a že pokrok v integrácii jedného bez paralelného pokroku v iných vytvorí ekonomiky, ktoré sú zraniteľné ekonomickými šokmi.

Štúdia preto končí tým, že politiky vnútorného trhu musia byť revidované, aby došlo k ich adaptácii na ekonomiku, ktorá je orientovaná na služby. Ohniskom pozornosti by mala byť konkurencia, uľahčenie inovácií a ďalšie integrovanie v súvisiacich sektoroch naprieč Európou.