MMF kritizuje eurozónu: Štáty dlhodobo nedodržiavajú rozpočtové pravidlá

MMF

Medzinárodný menový fond, zdroj: TASR

Nadmerné zadlžovanie, skresľovanie rozpočtov, nedodržiavanie pravidiel. Najnovšia analýza Medzinárodného menového fondu (MMF) upozorňuje na fiškálne nedostatky eurozóny od jej založenia.

Nastavenie štátnych rozpočtov ovplyvňuje hlavne politika. Európska únia preto potrebuje posilniť systém odmien aj sankcií, odkazuje MMF.

Môže za to politika

Včera zverejnený pracovný dokument MMF s názvom Fiškálna politika v eurozóne skúma dáta o uplatňovaní rozpočtových pravidiel EÚ vo všetkých devätnástich krajinách, ktoré prijali jednotnú menu.

Štúdia „odhaľuje slabé dodržiavanie kľúčových pravidiel v rokoch 1999 – 2015,“ pričom nenachádza žiadne výraznejšie rozdiely medzi správaním veľkých a malých krajín eurozóny.

Odvoláva sa na pravidlá Paktu stability a rastu, ktorý stanovuje limit pre verejný dlh na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a pre rozpočtový deficit na úrovni 3 % HDP.

MMF upozorňuje, že štátna zadlženosť v eurozóne vzrástla v priemere na viac než 90 % HDP. Porušovanie pravidiel a procyklickosť je podľa fondu najmä výsledkom politickej tendenčnosti.

Pokuty musia prísť skôr

Únia preto podľa MMF musí upraviť a posilniť okrem technického rámca aj systém odmien a sankcií. „Konečné fiškálne výsledky nezlepšia ani tie najsofistikovanejšie rámcové zmeny, pokiaľ nebudú ponúknuté politické výhody,“ píše sa v dokumente.

Za porušenie pravidiel by EÚ mala štátom uvaliť sankcie, tie by však tiež mali byť politicky a hospodársky prijateľnejšie. Súčasný systém sankcií, ktorý Únia doteraz nevyužila aj napriek dokázaným porušeniam pravidiel, umožňuje potrestať štáty pokutou až vo výške 0,2 % HDP.

Čítajte aj: Komisia ustúpila. Nenavrhla pokutovať Španielsko a Portugalsko pre deficit

Štátom s rozpočtovými problémami to však môže situáciu iba sťažiť, upozorňuje MMF. „Väčší dôraz by sa mal klásť na sankcie v preventívnej časti. V nápravnej časti by malo ísť o nefinančné tresty,“ píše.

Spory pokračujú

Kritická správa vychádza v čase, kedy MMF a Európska komisia už dlhšie vedú spory v otázke udržateľnosti dlhov.

MMF považuje najmä zadlženosť Grécka za nebezpečnú a dlhodobo neudržateľnú. Z tohto dôvodu fond zatiaľ oficiálne nie je súčasťou už tretieho gréckeho záchranného programu.

Čítajte aj: Grécky „bailout“ dokončíme aj bez MMF, tvrdí belgický minister

Naopak, podľa Európskej komisie je grécky dlh pod kontrolou. „Nevidíme žiaden dôvod na alarmujúce hodnotenie ekonomickej situácie Grécka alebo jeho zadlženosti,“ vyhlásila včera hovorkyňa Komisie Annika Breidthardtová.

Čítajte aj: Všetci súhlasia, že grécky dlh je neudržateľný