array(0) { } NULL Komisii sa nepozdáva daňový model IKEA v Holandsku. Prešetrí ho – euractiv.sk

Komisii sa nepozdáva daňový model IKEA v Holandsku. Prešetrí ho

Európska komisia odštartovala hĺbkový prieskum spoločnosti IKEA. FOTO: Twitter.com

Európska únia začala hĺbkovú analýzu daňového modelu nábytkárskeho gigantu IKEA v Holandsku. Ide o najnovšiu snahu európskeho bloku zabrániť veľkým nadnárodným spoločnostiam uzatvárať výhodné daňové zmluvy s jednotlivými štátmi.

Dve daňové rozhodnutia v podozrení

Európska komisia  má podozrenie, že dve daňové rozhodnutia v Holandsku za ostatných desať rokov umožnili švédskemu nábytkárskemu gigantu zaplatiť menej na daniach. To by však mohlo predstavovať nespravodlivú výhodu oproti iným firmám, ktoré pôsobia v tejto krajine.

Všetky predajne značky IKEA odvádzajú trojpercentný frančízový poplatok  za možnosť využívania ochrannej známky do dcérskej spoločnosti Inter IKEA Systems, ktorá sídli v Holandsku.

V roku 2006 Holandsko povolilo tejto spoločnosti prevádzanie svojich príjmov do luxemburskej spoločnosti I.I Holding. IKEA Systems teda plnila rolu manažéra a výbercu licenčných poplatkov, ktoré ako majiteľovi duševného vlastníctva patrili spoločnosti I.I. Holding.

Podľa Komisie však boli ročné poplatky neopodstatnene vysoké a mali slúžiť na prevod väčšiny zisku do Luxemburska, kde vďaka zvláštnemu daňovému režimu podliehali nulovej daňovej sadzbe.

Komisia v roku 2006 vyhlásila špeciálny daňový režim za nezákonný a nariadila luxemburským úradom, aby najneskôr do roku 2010 od neho upustili.

Nová cesta k obchádzaniu daňovej povinnosti

Spoločnosť IKEA Systems preto prišla s novým spôsobom ak obchádzať daňové povinnosti.

V roku 2011 požiadala svoju materskú spoločnosť v Lichtenštajnsku o úver na odkúpenie práv duševného vlastníctva. Holandské daňové orgány povrtdili cenu nákupu a úrokových platieb spojených s medzipodnikovým úverom ako položku, ktorú si Inter IKEA môže odčítať z daní.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/komisia-sa-pyta-obcanov-ako-zdanit-globalne-firmy/

Komisia sa preto pozrie na to, či hodnota nákupu práv na duševné vlastníctvo odzrkadľuje skutočný príspevok IKEA Systems do frančízového reťazca.

Prešetrí tiež, či rozhodnutie holandskej administratívy neviedlo k neférovým daňovým výhodám pre firmu IKEA Systems, ktoré nie sú dostupné iným spoločnostiam podliehajúcim holandským daňovým pravidlám.

Hlavným impulzom pre vyšetrovanie Komisie bola správa, ktorú minulý rok v Európskom parlamente predstavila politická skupina Zelení – Európska slobodná aliancia.

Podľa odhadov jej tvorcov mohla spoločnosť IKEA medzi rokmi 2006 až 2014 presmerovať zisky v hodnote jednej miliardy eur.

Pokiaľ by Komisia dokázala, že daňový model pre IKEA Systems nebol legálny, spoločnosť bude musieť Holandsku doplatiť sumu, ktorú by na daniach musela odviesť za normálnych okolností.

IKEA sa bráni

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v pondelok povedala, že členské štáty nemôžu dovoliť vybranej skupine spoločností, aby platili menej daní ako iné. Komisia teraz „dôkladne preskúma“ prípad IKEA.

V podobných prípadoch EÚ nariadila členským štátom, aby požadovali doplatok na daniach od nadnárodných koncernov, ako sú Apple, Amazon a Starbucks.

https://euractiv.sk/clanky/danova-politika/eu-zaradila-na-ciernu-listinu-danovych-rajov-17-krajin-europske-krajiny-chybaju/

IKEA na to zareagovala vyhlásením, že sa „zaviazala platiť dane v súlade so zákonmi a predpismi všade tam, kde pôsobí“. V stanovisku skupiny IKEA a jej holandskej dcérskej spoločnosti sa uvádza, že „spôsob, akým bola zdaňovaná príslušnými národnými úradmi, je podľa jej názoru v súlade s pravidlami EÚ“.

„Je dobré, ak vyšetrovanie prinesie jasnosť a potvrdí to,“ konštatuje sa vo vyhlásení.
Zástupcovia IKEA dodali, že „vyšetrovanie štátnej pomoci je vecou medzi EK a zainteresovanými členskými štátmi.“ Švédska spoločnosť si najprv preštuduje rozhodnutie o začatí konania a bude samozrejme spolupracovať a reagovať na akékoľvek otázky holandských úradov a Komisie.

Komisia zvýšila svoje úsilie proti nezákonným daňovým modelom v roku 2014 v súvislosti s uniknutými dokumentmi tzv. Luxleaks, ktoré zverejnili stovky tajných daňových dohôd medzi Luxemburskom a veľkými nadnárodnými korporáciami. Kvôli daňovým úunikom už prešetrovala firmy ako Apple, Google, Starbucks či Fiat.