array(0) { } NULL Komisia chce pre crowdfunding celoeurópsky rámec – euractiv.sk

Komisia chce pre crowdfunding celoeurópsky rámec

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Európska komisia pracuje na legislatívnom návrhu zameranom na crowdfunding a participatívne financovanie. Exekutíva Európskej únie je momentálne vo fáze strednodobého posudzovania vplyvu, ktoré by sa malo ukončiť rokom 2017. Doteraz vyvíjaná iniciatíva ale nemusí mať vplyv na konečné rozhodnutie Európskej komisie o prípadnom legislatívnom návrhu.

Za úvodné posúdenie vplyvu crowdfundingu je zodpovedné Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre finančnú stabilitu a kapitálové trhy (DG FISMA), ktoré má informovať všetky zainteresované strany o práci eurokomisie a umožniť im účinne sa zapojiť do konzultačných činností.

https://euractiv.sk/clanky/inovacie-a-tvorivost/najuspesnejsie-inovacne-firmy-na-slovensku-posobia-najma-v-informacno-komunikacnych-technologiach/

Rast alternatívneho finančného trhu sa spomaľuje

Iniciatíva spadá do širších priorít Komisie na vytvorenie únie kapitálových trhov (CMU). Komisia spresňuje, že je nevyhnutné rozšírenie prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky, najmä pre inovatívne spoločnosti a start-upy.

Prístup k finančným prostriedkom pre tieto podniky je stále ťažký, aj preto akčný plán CMU zo septembra 2015 kladie veľký dôraz na posilnenie rôznych zdrojov alternatívneho financovania, vrátane crowdfundingu.

Podľa Komisie s primeranými ochrannými opatreniami a opatreniami na ochranu investorov je možné uľahčiť rozšírenie crowdfundingu na jednotnom trhu, aby sa stal dôležitejším zdrojom trhového financovania a viedol k podpore vytvárania pracovných miest a rastu.

V dokumente DG FISMA sa uvádza, že rast alternatívneho finančného trhu v Únii, ktorý sa väčšinou skladá z crowdfundingu, sa spomaľuje, hoci stále ide o impozantné tempo. Od roku 2014 vzrástol o 92 percent a v roku 2015 dosiahol hodnotu 5,4 miliardy eur.

V celosvetovom meradle však ide o nízku sumu, lebo v tom istom roku alternatívne  financovanie v oblasti Ázie a Tichomoria (väčšinou Čína) bolo vo výške 94,6 miliardy eur a na americkom kontinente (väčšinou v USA) vo výške 33,6 miliardy eur.

https://euractiv.sk/nazory/buducnost-eu/hlasovanie-o-rozpocet-eu-ukazalo-ze-eurosocialisti-myslia-uz-na-volby-2019/

Jednotný právny rámec pre crowdfunding

Komisia udržiava pravidelný dialóg s európskymi orgánmi dohľadu, členskými štátmi a sektorom verejného financovania (crowdfundingu) prostredníctvom polročných pracovných stretnutí. Cieľom je podporovať konvergenciu, zdieľanie osvedčených postupov a monitorovanie vývoja na trhu.

Niektoré členské štáty Únie už zaviedli národné rámce zamerané na crowdfunding. Avšak tieto vnútroštátne rámce sú skôr prispôsobené miestnym trhom a vnútroštátnym regulačným prístupom, čo znemožňuje cezhraničný prístup k participatívnemu financovaniu.

Komisia preto zastáva názor, že jednotný právny rámec pre celú Úniu, týkajúci sa crowdfundingu, by pomohol prekonať súčasnú roztrieštenosť vnútroštátnych trhov a podporil rozvoj širšieho cezhraničného trhu.

Hlavným politickým cieľom iniciatívy EK je umožniť, aby aktivity spojené s crowdfundingom rástli a aby sa lepšie využil potenciál jednotného trhu Európskej únie.

https://euractiv.sk/clanky/vzdelanie/podnikanie-ako-tema-vo-vzdelavani-napriek-zavedenym-standardom-systematicky-pristup-absentuje/

Úspech malých a stredných podnikov je kľúčom k európskemu rastu

Búranie prekážok pre cezhraničný crowdfunding by malo viesť k rozšírenému prístupu k financovaniu pre inovatívne spoločnosti, začínajúce podniky a malé a stredné firmy, čo bude priaznivo vplývať na zamestnanosť.

Nové firmy predstavujú v priemere len 17 percent celkovej zamestnanosti, ale vytvárajú až 42 percent nových pracovných miest, preto je úspech týchto firiem kľúčový pre budúcnosť pracovných miest a hospodárskeho rastu v Európe.

Celoeurópsky rámec pre crowdfunding by mal viesť k tomu, že investori, ktorí sa zapájajú alebo majú v úmysle zapojiť sa do crowdfundingu, budú lepšie informovaní o tejto alternatíve financovania.

Podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v septembri na podujatí v Talline upozornil, že to bude fungovať len vtedy, ak spoločnosti budú môcť naplno využiť jednotný trh Európskej únie, aby mohli súťažiť so svojimi súpermi v Číne a Spojených štátoch.

„Pracujeme na celoeurópskych právnych predpisoch o crowdfundingu. To by zvýšilo rozsah tohto financovania a uľahčilo cezhraničné aktivity v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom sektore,” odkázal Dombrovskis.

Očakáva sa, že Európska komisia predloží legislatívny návrh zameraný na crowdfunding v prvom štvrťroku 2018.