Hodnotenie Komisie: Slovensko je opäť v skupine rozpočtovo poslušných krajín

Kažimír

Minister financií SR Peter Kažimír, zdroj: TASR

Európska komisia dnes v rámci tzv. európskeho semestra zverejnila hodnotenie rozpočtov krajín eurozóny na rok 2017.

Slovensko je už tretí rok za sebou medzi krajinami, ktorých rozpočet je plne v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu.

Pätica poslušných

„Toto je skvelé ocenenie našej snahy a práce. Mám naozaj radosť, že opätovne patríme medzi tých najlepších,“ vyhlásil slovenský minister financií Peter Kažimír.

Fiškálne pravidlá splnili okrem Slovenska len štyri ďalšie krajiny: Nemecko, Holandsko, Luxembursko a Estónsko.

Taliansko dostane manévrovací priestor

Komisia, ktorá má mandát preskúmať národné rozpočty krajín eurozóny (dodané do Bruselu do polovice októbra), dnes pripomenula, že “významné odchýlky” z rozpočtových cieľov hrozia Belgicku, Cypru, Fínsku, Litve, Slovinsku a Taliansku.

V prípade Talianska EK navrhuje určitý “manévrovací priestor” o v podobe 0,5 percentuálneho bodu vzhľadom na problémy so zvládaním masových migračných tokov a na škody spôsobené tohoročnými zemetraseniami v centrálnej časti krajiny.

Ďalší štyria členovia eurozóny sú “v zásade v súlade” s európskymi pravidlami. Ide o Írsko, Lotyšsko, Maltu a Rakúsko.

Problémové krajiny

Grécko, ktoré je tiež členom menovej únie, nie je podriadené revízii svojho rozpočtu zo strany Európskej komisie, pretože spadá pod samostatný záchranný finančný program.

Pre Francúzko, Portugalsko a Španielsko je už spustená procedúra nadmerného deficitu.

V prípade Francúzska by sa vývoj mal uberať podľa jesenných prognóz EK a teda s rozpočtovým schodkom mierne pod referenčnú hodnotu 3 % HDP.

Pre Španielsko a Portugalsko platí riziko nesplnenia rozpočtových cieľov v rámci Paktu stability a rastu, pričom exekutíva EÚ má obavy z nesplnenia odporúčaného fiškálneho úsilia.

Nový balíček

Komisia zároveň zverejnila balík dokumentov, ktoré prinášajú ďalšie usmernenia pre hospodárske a sociálne politiky členských štátov.

Ich súčasťou je aj ročný prieskum rastu a stanoviská k návrhom rozpočtov členských štátov eurozóny na rok 2017.