Agrorezort zakladá vlastný inštitút. Chce ušetriť až 1,8 miliardy eur

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva. FOTO: TASR/Oliver Ondráš.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) oznámilo založenie analytického útvaru pre politiky poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.

Poslaním Inštitútu pôdohospodárskej politiky (IPP) má byť skvalitnenie tvorby politík ministerstva prostredníctvom analýz a dát. Inštitút bude taktiež úzko spolupracovať s útvarom Hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

Agrorezort sa tak prihlásil k vládou presadzovanému princípu hodnoty za peniaze a k budovaniu odborných a analytických kapacít v rámci štátnej správy, ktoré aj dlhodobo odporúča Európska komisia.

Nestranne analyzovať vplyv

Ministerka Gabriela Matečná hovorí, že „na to, aby sme robili dobré rozhodnutia a vedeli odhadnúť dopady našich krokov, potrebujeme kvalifikované analýzy a dáta. Novovzniknutý tím IPP bude mať za úlohu odborne, nestranne a profesionálne analyzovať vplyvy existujúcich a navrhovaných politík, zákonov a strategických materiálov.“

„Okrem interných analýz pre vedenie MPRV SR, bude nezanedbateľnú časť práce analytikov IPP tvoriť aj práca na analýzach pre odbornú a širokú verejnosť,“ uviedol Ján Pokrivčák, odborný garant vznikajúceho inštitútu a vedúci Katedry hospodárskej politiky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Inštitút sa má v najbližšom období zamerať na revíziu výdavkov ministerstva, ktorej výška sa očakáva v objeme 1,9 % HDP, tj. 1,8 miliardy eur. Analýzu výdavkov inštitút uskutoční v oblasti politík pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v pridružených organizáciách a najväčších podnikoch pod manažérskou kontrolou ministerstva.

Druhú prioritu tvorí účasť na príprave spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ po roku 2020.

IPP vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky a ďalších analytických jednotiek a bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy, ktorý je spolu-financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Analytikov vyberajú

Ministerstvo vyhlásilo výberové konanie na pozície šiestich analytikov, ktorí by mali v novovznikajúcom tíme pracovať.  Medzi predpoklady radí ovládanie kvantitatívnych metód v oblasti štatistiky, ekonometrie a ekonometrického modelovania alebo práce s databázami a programovaním.

Od uchádzačov požaduje aj analytické schopnosti a solídne základy z ekonómie.