array(0) { } NULL Rozvoju digitálnych zručností na Slovensku má pomôcť Digitálna koalícia – euractiv.sk

Rozvoju digitálnych zručností na Slovensku má pomôcť Digitálna koalícia

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Spolu 21 signatárov dnes podpísalo memorandum, ktorým sa na Slovensku zakladá Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Spájať má parterov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora. Cieľom bude podpora zvyšovania kvalifikácie, či rekvalifikácia pracovnej sily v oblasti digitálnych zručností.

Digitálna koalícia vznikla z popudu Európskej komisie. Tá žiadala všetky členské štáty, aby do polovice roka 2017 predstavili národné digitálne stratégie a pre ich implementáciu vytvorili aj združenia vo forme národných koalícií.

https://euractiv.sk/clanky/informacna-spolocnost/v-informacnom-sektore-na-slovensku-pracuje-najmenej-zien-v-europe/

V digitálnych zručnostiach stále zaostávame

Podľa nedávno zverejnenej správy Európskej komisie Slovensko dosahuje „v porovnaní s inými krajinami EÚ najlepšie výsledky v oblasti Používanie internetu“. Napriek tomu sa Slovenská republika v takzvanom indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017 umiestnila na 20. mieste z 28 členských štátov EÚ. Až 45 percent obyvateľov totiž nemá dostatočné digitálne zručnosti.

Národné digitálne koalície pôsobia v 17 štátoch Únie. FOTO: EK

Digitálna koalícia, ktorá teraz vznikla aj na Slovensku, má mobilizovať jej členov k poskytovaniu vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov alebo podnikateľov vo všetkých sektoroch a službách práve v oblasti digitálnych zručností.

„Touto koalíciou sa zaväzujeme jednak ako vláda, jednotlivé ministerstvá, tak aj predstavitelia vzdelávacích inštitúcii, tretieho sektora a priemyslu, že urobíme všetko preto, aby Slovensko dokázalo čeliť veľkým digitálnym výzvam, ktoré sú pred nami,“ uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva v Digitálnej koalícii.

https://euractiv.sk/clanky/europa-2020/ciele-europy-2020-kto-napreduje-kto-zaostava-kde-je-slovensko/

„Budeme im v tom pomáhať a súčasne ich budeme kontrolovať, aby sme sa digitálne pohli smerom dopredu,“ charakterizoval úlohu Koalície voči jej členom predseda výkonného výboru Digitálnej koalície a zároveň viceprezident IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský.

70 miliónov Európanov nemá digitálne zručnosti

Digitálna koalícia Slovenska v memorande predstavuje aj 87 konkrétnych záväzkov, ktoré majú zaistiť možnosti získať digitálne zručnosti každému občanovi. Medzi signatárov okrem štyroch ministerstiev patria aj viaceré vysoké školy a univerzity, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska, štyri súkromné spoločnosti, medzi nimi aj Microsoft a CISCO, ako aj ďalšie organizácie.

Najväčší počet záväzkov prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.  „V rámci nášho prístupu by sme chceli zaviesť aj nové inovatívne technológie a prístupy vo vzdelávaní,“ informovala ministerka školstva, Martina Lubyová. Rezort školstva už podľa nej 23 konkrétnych opatrení zahrnul aj do nadväzujúceho akčného plánu.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/novy-slovensky-urad-poskytne-informacie-o-infrastrukture-ulahcit-ma-vystavbu-vysokorychlostnych-sieti/

„Záujem ľudí, peniaze aj legislatívna a technická podpora Európy sú faktory, ktoré rozvoju sektoru informačných a komunikačných technológií nahrávajú,“ uviedol Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V Únii v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícií, pričom sa očakáva, že v tomto roku pribudnú aj ďalšie.  Koalícia má naprieč Európou viac ako 260 členov.

Európska komisia verí, že aj táto iniciatíva prispeje k navyšovaniu schopností Európanov, z ktorých stále viac ako 70 miliónov nemá žiadne digitálne zručnosti.